LOVFESTEDE TIDSFRISTER OG TILGJENGELIGHET
FOR YTELSESKLASSER

Land Ytelsesklasse Lovfestet startdato Tilgjengelighet fra NORD
Europa IE2 Juni 2011 Tilgjengelig
Europa IE3 2015/2017 Tilgjengelig
Switzerland IE2 2011 Tilgjengelig
USA Premium (IE3) Desember 2010 Tilgjengelig
Canada Premium (IE3) Desember 2010 Tilgjengelig
Brazil Alto Redimento (IE2) Desember 2009 Tilgjengelig
Kina Klasse 2 (IE2) Juli 2011 Tilgjengelig
Korea MEPS (IE2) Januari 2010 Tilgjengelig
Australia MEPS (IE2) 2006 Tilgjengelig
Mexico MEPS (IE3) 2011 Tilgjengelig