Intralogistikk

EFFEKTIVE DRIVLØSNINGER FOR INTRALOGISTIKK

Drivteknologien står for nesten to tredjedeler av industriens forbruk av elektrisk energi innen produksjon og intralogistikk, og dette skaper en etterspørsel etter drivsystemer og tjenester med energieffektive løsninger. Energibesparende drivløsninger fra NORD gir et stort potensial for innsparinger på transportørteknologi og varehåndtering innen handel og industri.

logistic_baggage

RULLE- OG BÅNDTRANSPORTØRER

Transportørsystemer, som ofte dekker store avstander og er spredt over store områder, krever en modulbasert utforming. Mange brukere av transportørsystemer – som for eksempel paternosterverk, der energi kan lagres uten å gå på akkord med funksjonaliteten – har fått et økt fokus på driftskostnader. Nettopp derfor har NORD DRIVESYSTEMS fokusert på å utvikle energieffektive motorer, girenheter med svært lavt tap og drivelektronikk med energibesparende funksjoner.

Våre drivkomponenter og -systemer

I over 45 år har NORD DRIVESYSTEMS vært involvert i nesten alle deler av industrien der transportører brukes i den interne logistikken. Effektive og driftssikre drivsystemer er avgjørende der noe skal bevege seg, og da er våre drivkomponenter og -systemer uunnværlige. Derfor tilbyr vi et komplett utvalg mekanisk, elektrisk og elektronisk drivteknologi fra én enkelt leverandør, fra motorer og girenheter til sentral og desentralisert kontrollteknologi.

Microsite logistic.nord.com

Vinkelgirmotor

UNICASE helical bevel gear motor, Kegelradgetriebemotor, motoriduttori ortogonali UNICASE

Vinkelgirmotor

Distributed Frequency inverter SK 200E Dezentraler Frequenzumrichter SK 200E

SK200E

LogiDrive_Variantenreduzierung