Steel

STØTTE I ALLE FASER

Dagens stålindustri har utviklet seg til ett gigantisk, komplisert segment som samlet leverer stål til biler, båter, bygninger og strukturer verden over. Stålfabrikker krever optimal ytelse 24/7, med minimalt vedlikehold.

steel_motors

NORD Motorer

NORD Drivesystems

Med sin omfattende ekspertise innen drivløsninger er NORD Drivesystems et kjent navn i stålindustrien som systemleverandør med individuell prosjektrådgivning. Motorene de produserer fungerer utmerket under de tøffe forholdene innen stålproduksjon, noe som har gitt selskapet et godt rykte. Selv om motorene kun utgjør en liten del av investeringsvolumet hos et stålverk, er de en viktig del av anlegget som helhet. Drivenhetene må jobbe under tøffe forhold som ofte involverer ekstremt høye temperaturer. Dette betyr at de må konstrueres på en måte som setter dem i stand til å håndtere kravene som denne bruken stiller. NORDs drivenheter brukes til rulletransportører som kjører kontinuerlig og sjeldent akselereres, i motsetning til i valseverk der rulleretningen endres etter hver enkelt rulleprosess. Toveis drift forårsaker ekstrem elektrisk, mekanisk og termisk belastning på drivenheten. Rulledrift kjennetegnes av at rullene, inkludert materialet som skal rulles, må akselereres i løpet av svært kort tid, med korte sykluser og hyppige skifter av rulleretning.

Kvalitetsleveranser til hele verden

NORD representerer 45 år med tradisjon for kvalitet og driftssikkerhet med røtter i Tyskland. Med vår globale tilstedeværelse i over seksti land, har vi kunder i alle industrisektorer som er avhengige av at vi leverer de aller ypperste produktene. Vi har etablert oss i verdenstoppen innen produksjon av girmotorer fordi vi har vært bevisst på å lytte til og samarbeide godt med kundene våre. Sammen med kundene våre har vi skapt optimale drivløsninger, samtidig som vi har hatt en solid vekst som selskap. Produktene våre er et resultat av en innovativ kombinasjon av kompakt mekanikk og intelligent elektronikk. Vi markedsfører og produserer et komplett produktsortiment av mekaniske og elektroniske drivkomponenter, inkludert reduksjonsgir, motorer, frekvensomformere, servostyringer og desentralisert drivteknologi. Hos NORD er vi opptatt av å bygge langvarige og fruktbare samarbeidsforhold med kundene våre.

Microsite
metals.nord.com