H+E Logistic

DRIVSYSTEMER TIL TRANSPORTØRER UNDER LONDONS GATER

Under bakken i den britiske storbyen bygges det nå nye tunneler til transportsystemet "London Crossrail". Uttransporteringen av den leirholdige jorda fra tunnelen er en tøff oppgave som krever et skreddersydd transportørsystem med helt spesielle drivløsninger.

h+e_logistic_casestudy

H+E LOGISTIC

Kunden

Fokus på kunden

h+e_logistic_casestudy

H+E Logistik GmbH produserer transportørsystemer til tunneler, backup-transportører til tunnelboremaskiner og transportørsystemer til havner og gruve- og anleggsbransjen. Selskapet utvikler skreddersydde løsninger som er tilpasset de unike forholdene på stedet og oppgavene som produktet skal brukes til. H+E er et datterselskap av verdens største utvikler og produsent av tunnelboremaskiner, Herrenknecht AG.

Fokus på prosjektet
Tunnelutgravningen til "London Crossrail"-prosjektet foregår under London sentrum, og en viktig del av utstyret er transportørsystemene som er skreddersydde for transport av den leirholdige London-jorda. Transportørene drives av NORDs driftssikre girmotorer med sine robuste, helstøpte hus. Byggingen av den nye jernbanen er for øyeblikket det største infrastrukturprosjektet i Europa, og banen vil når den er ferdigstilt strekke seg 118 km fra øst til vest og ha et beregnet totalbudsjett på i overkant av 17 milliarder euro.

Prosjektet

Utfordringen i prosjektet

"London Crossrail" er en ny jernbane som vil strekke seg 100 km fra øst til vest. Når den er ferdig bygget vil den bli en viktig del av Londons kollektivtilbud. For øyeblikket bores det derfor flere nye tunneler i hjertet av verdensbyen. H+E Logistik fikk oppdraget med å produsere en tilpasset transportørløsning for uttransportering av den utgravde jorda. Det skreddersydde systemet ble utstyrt med girmotorer fra NORD DRIVESYSTEMS.

Krevende transportoppgave – Den leirholdige jorda i London er relativt enkel å bore i, men konsistensen gjør det desto mer utfordrende å transportere ut de store mengdene masse som graves ut. Med standardbånd ville leiren sette seg fast på deler av transportørene, men H+E Logistik løste problemet ved å bruke spesielle plastbelegg på båndene og utvikle et skrapesystem som sørger for at massen ikke kan sette seg fast på utsatte komponenter.

Pålitelige og gjenbrukbare løsninger – For å sikre minimalt med avbrytelser i prosessen måtte systemet også utstyres med en driftssikker drivløsning. I tillegg til pålitelig drift, var fleksibilitet også et viktig krav; det har helt fra begynnelsen av prosjektet vært klart at systemene kanskje skal brukes på andre prosjekter etter at byggingen i London er over. H+E ønsket å bruke NORD DRIVESYSTEMS til å levere denne løsningen, ikke minst fordi selskapet hadde gode erfaringer med NORDs girmotorer gjennom flere samarbeidsprosjekter over det siste drøye tiåret.

Løsningen

Bruksløsningen

Til tunneltransportørene i London har NORD levert vinkelgirmotorer med tosidig, glatt aksel. En forlenger overfører dreiemomentet til transportbåndet. En fordel med dette anvendelige drivdesignet er at det begrenser omfanget av girmotorer som må administreres. I tillegg gir typene med tosidig aksel ekstra fleksibilitet med tanke på å tilpasse transportørsystemene til nye prosjekter, dersom H+E ønsker å bruke dem igjen ved senere anledninger.

Sømløs konstruksjon – Alle gir som egner seg for horisontale og vertikale transportørsystemer er som regel basert på et helstøpt hus uten skjøter, noe som sikrer ekstra god toleranse for dreiemoment og radialkraft. Dette gjelder også for de kraftige industrigirene som leverer opptil 242 000 Nm, noe som er nødvendig for transportører som skal frakte store mengder masse opp svært bratte stigninger. Med forskjøvne aksellagre gir NORDs UNICASE-konstruksjon svært kompakte motorer, samtidig som de tillater bruk av større lagre som gir bedre holdbarhet.

God tilgjengelighet – NORD kan levere de fleste typer gir og girmotorer til transportører med korte leveringstider over hele verden. Selv på et langvarig prosjekt som "London Crossrail" har dette vært en stor fordel for kunden. Da H+E fikk noen få ukers frist på å levere noen ekstra, kortere transportører til uforutsette, manuelle utgravninger, leverte NORD all nødvendig drivteknologi i løpet av fem dager.

Last ned case-studien

Case_study_download_teaser

Last ned case-studien av H+E her last ned | PDF (506 KB)