TANNHJUL ERSTATTER REMMENE

GRUSANLEGG KUTTER KOSTNADER VED HJELP AV GIRMOTORER

I mange grustak, pukkverk og lignende anlegg drives transportbåndene av aksel- og remdrift. Lenge var dette også tilfellet ved grusanlegget til NorStone AS i Tau i Rogaland. NorStone, et datterselskap av det tyske selskapet HeidelbergCement AG, har imidlertid nylig valgt å gå over til robuste girmotorer . Dette alternativet ga muligheter til både lavere investeringskostnader, økt driftssikkerhet og større sikkerhet i arbeidet. I tillegg forventer selskapet en reduksjon i energiforbruket på grunn av den høyere ytelsen i det nye drivsystemet.

Getriebemotor als Antrieb für Förderbänder

Norstone

NorStone er Norges største produsent av forskjellige typer grus. Selskapet leverer masse til betong og asfalt, steinkledning til kystområdene og andre spesialprodukter. Hvert år produserer NorStones anlegg over 6,6 millioner tonn med grusprodukter av forskjellige typer og kvaliteter. Etterspørselen er stor, og selv med den nåværende produksjonskapasiteten på 2,3 millioner tonn i året sliter anlegget i Tau med å produsere nok. Det er derfor svært viktig å sørge for at anlegget kan operere kontinuerlig og unngå uforutsett nedetid.

Velkjente fordeler og økt driftssikkerhet med girmotorer

Girmotorer er ingen nyhet i grustakene; på 80-tallet ble de ofte brukt til direkte drift. I årene som fulgte skiftet imidlertid mange anlegg til remdrift fordi det alltid var rask tilgang til reservedeler til disse drevene, mens produsenter og leverandører av girmotorer ikke kunne tilby tilfredsstillende lagerbeholdninger av reservedeler. Av samme grunn ble også transportørene på grusanlegget i Tau drevet av remmer – inntil nylig. En praktisk fordel med denne løsningen var at det var enkelt å få tak i nye remmer når de gamle måtte byttes. Driftssikkerheten var det imidlertid så som så med, og maskinhavarier og nedetid hadde negative konsekvenser og bivirkninger. Når tilgangen til reservedeler nå har blitt betraktelig bedre, er den tidligere løsningen med sine tekniske fordeler igjen et høyaktuelt alternativ for mange anlegg. "Vi ser nå at service og reservedeler for girmotorer har blitt tilgjengelig på svært kort varsel. Vi har noen reservedeler på lager selv, og resten overlater vi trygt til leverandøren NORD DRIVESYSTEMS", sier Ivar Ullestad, vedlikeholdssjef ved Tau-anlegget. "Nå kan vi dra nytte av alle fordelene med girmotor baserte drivløsninger. Direkte drift er spesielt fordelaktig med tanke på driftssikkerheten, noe som betyr mindre nedetid og følgelig mindre tap av produksjonstid. Et annet viktig aspekt er det reduserte behovet for vedlikehold. Vedlikeholdskostnadene går ned, samtidig som at sikkerheten på anlegget blir bedre", forklarer Ullestad.

Målbart mindre slitasje sammenlignet med aksler og remmer

Ved slike anlegg er arbeidsforholdene en viktig faktor å ta hensyn til. "Man må huske på at vi arbeider utendørs året rundt. De fleste transportørdrevene er montert utendørs og er helt ubeskyttet. På grunn av de tøffe værforholdene på Vestlandet med vind, regn og sludd, i tillegg til det støvete og relativt utrivelige miljøet på anlegget, forsøker vi å redusere arbeidstiden for reparasjons- og vedlikeholdspersonalet vårt til et minimum. Tau-anlegget drives på skift 24 timer i døgnet, sju dager i uken. De 168 produksjonstimene inkluderer 16 timers planlagt vedlikehold. Anlegget stenger kun i forbindelse med vinterpausen. Pausen brukes til en 2–3 ukers årlig inspeksjon av anlegget. De nye girmotorene har bidratt til en betydelig økning i driftssikkerheten på omlag 4,5 % i løpet av de siste tre årene. "Vi er veldig fornøyd med denne utviklingen. Utskiftningen av aksel- og remdrift med girmotorer fra NORD DRIVESYSTEMS har for det første eliminert problemet med remslitasje, noe som var en betydelig faktor. I tillegg unngår vi nå at vann og støv kommer inn i drivverket. Det er ikke vanskelig å se fordelene med kompakte, robuste girmotorer . Det har utvilsomt vist seg at det var riktig å bytte", konkluderer Per Thu, produksjonssjef ved NorStone-anlegget. Omleggingen har ikke bare økt driftssikkerheten og spart tid og penger gjennom redusert vedlikehold, men det viser seg også at investeringskostnadene for nye girenheter var lavere enn kostnadene for vedlikehold av den gamle teknologien, hvilket ville ha innebåret utskiftning av hele sett med girenheter, remskiver, remmer, overbygg, remdeksler og motorer . Siden det uansett var på tide med en periodisk utskiftning av girenhetene , var et komplett skifte fra aksel- og remdrift til direkte drift den logiske løsningen for Ullestad. Han jobber for øyeblikket med å standardisere drivkomponenter. "Underveis i prosessen med å skifte ut remdriftene, jobber vi med å standardisere egenskaper som motorstørrelse, akselstørrelse og trommeldiameter for å kunne begrense antallet forskjellige komponenter og dermed forenkle vedlikehold, lagerstyring og service. Vi har også noen reserveløsninger, blant annet å ha en del komponenter på eget lager", sier vedlikeholdssjefen.

Getriebemotor als alternative zu Zapfwellen- und Riemenantrieben im Steinbruch
Konklusjon

Nyinstallerte geared motors for direkte drift har flere fordeler i forhold til aksel- og remdriftene som tidligere drev NorStone-anlegget. De er mindre sårbare for slitasje, billigere å vedlikeholde med tanke på både deler og arbeid, gir mindre nedetid og har lavere investeringskostnader. For flere årtier siden var fordelene med denne overlegne drivløsningen fortsatt for små til å veie opp for den dårlige tilgangen til reservedeler og service, både for NorStone og mange andre aktører i bransjen, men med nye girmotorer fra NORD DRIVESYSTEMS er disse ulempene nå historie.