Arnreiter

Drivsystemer sentrale i kornmølle

I kornmøller brukes NORDs drivløsninger til vifter og blåsere, roterende utkastere, heiser og andre transportører i systemet. På grunn av det finmalte kornet er bruken i dette systemet helt avhengig av eksplosjonsbeskyttede motorer.

arnreiter_case_study_m25

Arnreiter

Kunden

Fokus på kunden

arnreiter_case_study_project

Arnreiter Mühle GmbH ligger i Wallern i Østerrike og produserer kornprodukter og oljefrø, primært for kunder i næringsmiddelindustrien. Familieselskapet ble grunnlagt for nesten 200 år siden og satser hardt på bærekraftig produksjon; møllen foredler korn som er dyrket i regionen og jobber aktivt for å bruke så lite ressurser som mulig i produksjonen. Anlegget har til og med sin egen vannmølle som genererer noe av energien de trenger.
Fokus på Prosjektet
Ved den siste ombyggingen av mølle- og produksjonssystemene hos Arnreiter Mühle i 2009, installerte den sveitsiske teknologispesialisten Bühler flere toppmoderne maskiner med NORDs drivløsninger. Systemet har en total belastning på 1400 kW og kan

  • male opptil 80 tonn korn og
  • foredle opptil 20 tonn malt korn hver eneste dag

Prosjektet

Utfordringen i prosjektet

arnreiter_case_study_customer

Arnreiter Mühle både maler og foredler kornet gjennom flere ulike prosesser. Møllen har en stor grad av automatisering og benytter et stort antall maskiner til damping, avskalling, knusing, finmaling, risting, kjøling og tørking. Disse prosessene endrer egenskapene til kornet og gjør det mer holdbart og fordøyelig. Prosessene gjør også kornet mer egnet til baking og reduserer bitterheten.

Omfattende transportsystemer – Det er nødvendig med et stort antall forskjellige transportsystemer med fleksible drivløsninger for å oppnå effektiv transport av korn og mel mellom de forskjellige trinnene i foredlingsprosessen. Som et ledd i ønsket om en drivkraftig produksjon, ønsket Arnreiter å benytte robuste drev med lang levetid og lite vedlikehold som ville sikre selskapets utmerkede produktkvalitet gjennom sikker og kontinuerlig drift.

Støvfare – Ettersom råvarene finmales er det svært mye støv i luften på hele anlegget. De elektriske drevene må derfor være eksplosjonssikre. Med sitt allsidige utvalg av mekanisk, elektrisk og elektronisk drivteknologi til bruk i farlige miljøer, kunne NORD DRIVESYSTEMS levere forskjellige typer girmotorer og integrerte mekatroniske drivsystemer for distribuert drift.

Løsningen

Bruksløsningen

arnreiter_case_study_solution

NORDs girmotorer driver transportører og heiser som frakter råvarene fra siloene i de øvre etasjene til foredlingsmaskinene andre steder på anlegget. Kornet kjøres deretter gjennom et rørsystem med en total lengde på 2500 m. Støv og små partikler skilles fra kornet et filter med sirkulerende luft og føres bort ved hjelp av en skruetransportør. Produktet ledes gjennom en slusemater og doseres volumetrisk. Småkomponenter kan tilsettes ved hjelp av mikrodoseringsanordninger.

Stor slitestyrke – Alle disse transport- og distribusjonssystemene er også utstyrte med NORDs girmotorer. "Girmotorene er svært driftssikre og går kontinuerlig her på anlegget", sier Martin Rachbauer, vedlikeholdsekspert hos Arnreiter Mühle. NORD-drevene er produsert i overlegen kvalitet og krever derfor minimalt med vedlikehold.

Omfattende eksplosjonsbeskyttelse – NORD leverte forskjellige drivenheter i kategori 3D til bruk i ATEX-sone 22. Blant disse var både girmotorer og integrerte mekatroniske systemer for distribuert drift, altså girmotorer med lokale drivregulatorer. NORD leverer eksplosjonsbeskyttede løsninger for komplette drivsystemer, med både girmotorer og lokalt installerte eller skapmonterte frekvensomformere i eksplosjonssikre versjoner. Hver måned produserer og leverer NORD over 1500 støv- eller gasseksplosjonsbeskyttede drivsystemer som kan brukes i ATEX-sonene 1, 2, 21 og 22.

Last ned case-studien

Case_study_download_teaser

Last ned PDF med case-studien Arnreiter her | PDF (542 KB)