SMS MEER

ROBUSTE DRIVSYSTEMER FOR VALSEVERK I ØRKENEN

Tunge belastninger, harde slag og ekstreme temperaturer – utfordringene for drivteknologien er mange på valseverket i Bahrain. NORD har levert robuste og fleksible løsninger til SMS Meers systemer.

SMS_Meer_Product_Steel.jpg

SMS MEER

Kunden

Fokus på kunden

SMS_Meer_Product_Steel.jpg

SMS Meer er en verdensledende aktør innen tyngre maskiner og anleggskonstruksjoner i stål- og metallindustrien. Som en del av SMS-gruppen har SMS Meer fokus på teknologi for strengstøpegods, anlegg for lange produkter, produksjon av rør, smiegods og ikke-jernmetaller, samt varmebehandlingsteknologi i stålverk. I forbindelse med stålverkprosjektet i Hidd, samarbeidet det tyske selskapet med SMS Concast, et annet medlem av SMS-gruppen.

Fokus på prosjektet
Valseverket i Bahrain bruker 622 rullebanedrev og et antall andre drivløsninger fra NORD, inkludert kraftige industrigir i en strekker for valsegodset. Disse systemene fungerer godt under tøffe forhold på grunn av:
• robuste, helstøpte hus som gir lang levetid
• girtenner i overlegen kvalitet, produsert av NORD
• fleksibel konstruksjon, f.eks. mulighet for aksler på begge sider

Prosjektet

Utfordringene i prosjektet

SMS_Meer_Production.jpg

I løpet av de siste årene er det blitt bygget et stort stålverk i industriområdet Hidd i Bahrain. Den årlige produksjonen på over 600 000 tonn stål skal dekke en sjettedel av all tidligere import av bjelker og seksjoner til hele Midtøsten. En del av jobben med Hidd-anlegget var å utvikle og installere et stort, nytt valseverk med toppmoderne utstyr, og denne oppgaven gikk til anleggseksperten SMS Meer.

Tøffe forhold - Anlegget bruker mange titalls girmotorer som er utviklet for å håndtere de vanlige belastningssyklusene i valseverk, spesielt S5-korttidsdrift og S9-kontinuerlig drift med ikke-periodisk belastning, varierende hastighet og hyppige overbelastninger. 16 tonn tunge stålbjelker går gjennom valseverket på rullebaner. De mange drevene som driver disse rullebanene må håndtere den varierende belastningen av råemnenes skiftende hastighet. I tillegg må rullebanedrevene i Hidd tåle ekstremt høye omgivelsestemperaturer på grunn av klimaet i Bahrain.

Standardsystemer den beste løsningen - SMS Meer hadde også behov for robuste og kraftige drivløsninger til andre maskiner, blant annet en strekker med dobbeltstøttede ruller med hydraulisk justering. Selskapet var fast bestemt på å unngå spesialutviklede girløsninger så godt de kunne, og trengte derfor et omfattende utvalg standard girenheter som kunne dekke så mange bruksområder som mulig. I tillegg ønsket de et ekstra fleksibelt system for bruk av et antall spesifikke drivsystemer.

Løsningen

Bruksløsningen

SMS_Meer_MotorLogoNORD.jpg

NORD leverte drivsystemer med en ekstremt robust konstruksjon; gir i helstøpte hus med tannflanker som er produsert til nøyaktige standarder gir en overlegen stabilitet, selv under høye aksiale og radiale belastninger. Som et alternativ kan man oppnå enda bedre robusthet og holdbarhet ved å bruke forsterkede materialer til akslene (f.eks. 42CrMo4) og sterkere lagre. I tillegg kan de støtmotstandige materialene i husene bidra til å redusere påvirkningen fra plutselige, harde bevegelser. Spesielle syntetiske smøremidler (ISO VG220) og spesielle belegg er tilgjengelige for å tilpasse enhetene til de ekstreme omgivelses- og driftstemperaturene.

Anvendelige i bruk - SMS Meer bruker også andre NORD-systemer i tillegg til de over 600 rullebanedrevene. NORD har blant annet levert tapp-/parallellgir til kjedetransportørene i kjølebadet som erstatning for spesialgirene som tidligere var nødvendige. Fire industrigir med høyt dreiemoment for retting av de tunge råeemnene før rullene ble forsynt med inn- og utgående aksler på begge sider, noe som betyr at de kan gå begge veier. Industrigirene fikk spesielle drivaksler med egnede boringer utstyrt med pulsgivere fra SMS Meer.

Omfattende erfaring i bransjen - NORD har samarbeidet med SMS Meer om flere prosjekter i en periode på over ti år. NORD leverer anvendelige drivløsninger til stål- og metallindustrien, for alt fra rullebaner og kjølebad til tverrkraftlinjer og støpepanner, samt mange andre deler av produksjonsprosessen.

Last ned case-studien

Case_study_download_teaser

Last ned case-studien av SMS MEER i PDF-format her: download | PDF (1 MB)