Software

NORD EPLAN MAKROS

NORD EPLAN MAKROS

Dla przetwornic czêstotliwości NORDAC
Pakiet oprogramowania zawiera Makra dla przetwornic częstotliwości NORDAC vector mc, NORDAC 300E oraz SK 700E. Makra działają od wersji EPLAN 5.50.
NORD umożliwia Państwu wstawianie przetwornic częstotliwości do schematu połączeñ. Makra zawierają pliki w formacie: DWG, DXF oraz PDF.

Języki:
Angielski , Niemiecki
Data edycji:
2017-11-17
Pobierz:
Start
Wróć do informacji ogólnych