POMPY

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA NAPĘDOWE
DUŻEJ MOCY PRZEZNACZONE DLA POMP

Nowoczesne pompy potrzebują nowoczesnych napędów. Firma NORD oferuje uniwersalne rozwiązania napędowe dla spełnienia specyficznych wymagań klienta i dla spełnienia warunków standardyzacji w branży pomp.

process data pump drive

WYSOKA MOC - INNOWACYJNOŚĆ - PRACA W
STREFIE ZAGROŻONEJ WYBUCHEM

Wirowe pompy krzywkowe z motoreduktorami walcowo-stożkowymi firmy NORD

Szczytowe osiągi przy stosowaniu napędów pompowych firmy NORD

Pompy muszą wykazywać optymalne parametry zarówno przy cieczach o wysokiej jak i niskiej lepkości. Firma NORD oferuje rozmaite napędy zapewniające spełnienie specyficznych wymagań co do obrotów i momentów obrotowych pomp, zarówno w przypadku napędów o stałych obrotach, napędów jak i w przypadku napędów zwartych sterowanych cyfrowo.

Cel: Napędy pomp zabezpieczone przeciwwybuchowo

Pompy uniwersalne z przetwornicami częstotliwości firmy NORD

Przetwornice częstotliwości firmy NORD umożliwiają uzyskanie wyższej jakości regulacji pracy pompy. Takie parametry charakterystyczne jak wydajność przepływu lub inne wymagane przez dany proces, mogą być zmieniane i zachowywane w pamięci przez zmianę parametrów przetwornicy częstotliwości. Przetwornica taka może reali-zować wszelkie specjalne czynności kontrolne pompy. Na przykład, przy kontroli ci-śnienia umożliwia ona zbieranie danych, kontrolę PID i regulację obrotów. Firma NORD dostarcza moduły dla prawie wszystkich standardowych zbiorczych systemów sterowania. O takie moduły można rozbudować przetwornicę i połączyć z siecią magistralową.

Optymalna integracja mechaniczna

Dysponując reduktorami walcowo-stożkowymi i ślimakowymi w kombinacji z rozmaitymi opcjami silników i przetwornic, firma NORD oferuje doskonałe rozwiązania dla pomp. Firma NORD oferuje również specjalne wały nawiercane poprzecznie i reduktory montowane kołnierzowo dla dostosowania naszych wyrobów do wymagań producenta pomp.