PRZEGLĄDY

SERWIS I KONSERWACJA

Regularne przeglądy, konserwacja i naprawy oznaczają: możliwe do obliczenia koszty, wysoką dostępność systemu, planowane czasy przestojów.

Service_Inspection_en

Przeglądy / konserwacja zapobiegawcza

Nie przejmowanie się niczym do póki nie wystąpi awaria jest strategia bardzo krótkowzroczną. Ponieważ z reguły koszty korekty błędów znacznie przekraczają potencjalne oszczędności kosztów utrzymania.

Konserwacja okresowa

W regularnych odstępach czasu NORD sprawdza systemy pod względem niezawodności i wykonuje uzgodnione prace konserwacyjne.

Oprócz czynności określonych w umowie o kontroli, umowa serwisowa obejmuje także uzupełnianie lub wymianę smarów zgodnie z instrukcją obsługi. Dokonuje się także oceny zużytych części i ich wymiany po kontroli i analizie sytuacji na miejscu.

Konserwacja zapobiegawcza

Elektronika napędowa NORD pozwala określić interwały konserwacyjne, które odzwierciedlają obciążenie napędów. Nie wahaj się skontaktować z nami, jeśli potrzebujesz więcej informacji.

Dla naszych klientów oznacza to:

 • Redukcja przestojów spowodowanych zużyciem
 • Zwiększona dostępność maszyn i instalacji
 • Zoptymalizowane koszty operacyjne
 • Zachowanie wartości maszyny i systemu
 • Dostęp do wiedzy producenta w celu sprawnej kontroli, konserwacji i naprawy
 • Poprawione bezpieczeństwo i dostępność systemu, zapobiegające potencjalnym błędom
 • Analiza i ocena wyników konserwacji w standardowych raportach z rekomendacjami ekspertów
 • Przyszłe prognozy dostępności systemów, mające na celu zminimalizowanie przestojów związanych z trwałością usług
 • Podstawa oceny ryzyka i decyzji inwestycyjnych
 • Optymalna konserwacja zgodnie ze specyfikacjami producenta
 • Środki zapobiegawcze zmniejszające ryzyko niepowodzenia