Wiadomości –

Wymagania IE3 mają objąć mniejsze silniki od 1 stycznia 2017r. Portfolio NORD DRIVESYSTEMS wychodzi już ponad warunki Ekoprojektu UE

Począwszy od 1 stycznia 2017r., wydajność energetyczna klasy IE3 będzie obowiązkowa na terenie Unii Europejskiej dla silników elektrycznych zasilanych z sieci energetycznej w zakresie mocy znamionowej od 0,75 kW do 375 kW. Takie rozszerzenie na mniejsze wielkości silników opiera się na rozporządzeniu (WE) 640/2009 wdrażającym dyrektywę w sprawie Ekoprojektu (Ecodesign) 2009/125/WE.

IE3_requirements

Bargteheide , 2016-12-08

Już na początku 2016r. firma NORD DRIVESYSTEMS włączyła do swojej oferty silniki o mocy znamionowej 0,12 kW i wyższych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi wydajności zawartymi w normach IEC 60034-30-1 (IE3) i NEMA MG1 (Premium). Tym samym producent przekracza wymogi ustawowe, szczególnie w zakresie małych wydajności. Urządzenia te stanowią większość spośród wszystkich obecnie eksploatowanych silników. Aby ułatwić przeprowadzenie zmian producentom maszyn i instalacji, wymiary silników IE3 NORD pozostają w dużej mierze identyczne z modelami IE2, co umożliwia modernizację bez modyfikowania maszyn i instalacji. Ponadto, portfolio NORD obejmuje silniki o parametrach wydajnościowych IE4 lub Super Premium, domyślnie sterowane przez falownik. Takie rozwiązania zapewniają jeszcze wyższe poziomy wydajności. NORD zapewnia szeroki zakres informacji i specjalistyczne doradztwo przy wyborze silników do zastosowań na całym świecie oraz przy projektowaniu systemów i instalacji, które sprostają przyszłym wymaganiom.