Wiadomości –

Dane napędu w chmurze

Konstruktorom maszyn i urządzeń zorientowanym na platformę Industry 4.0 firma NORD DRIVESYSTEMS oferuje rozwiązania w zakresie udostępniania parametrów stanu napędów w czasie rzeczywistym poprzez chmurę.

nord_news_iot_drive_data_cloud

Bargteheide , 2017-06-05

Wszystkie osie napędowe mogą być monitorowane globalnie przez połączenie internetowe. Koncepcja ta została wypróbowana w praktyce w centrum testowania aplikacji firmy NORD w Bargteheide na przykładzie połączonej w sieć struktury napędów opartej na standardowych interfejsach i komponentach. Przetwornice częstotliwości i rozruszniki silników są sterowane przez sieć Profinet. Przesyłają parametry stanu w pakietach UDP przez przewód magistrali bez wpływania na komunikację sterowania.

Napędy przesyłają dane dotyczące poboru prądu, prędkości obrotowej i napięcia oraz słowo stanu poprzez tunelowanie przez sterownik PLC firmy Siemens do bramy IoT i do chmury. Parametry stanu można analizować pod kątem zarządzania energią i zdalnej konserwacji. Można wizualizować przeciążenia i stany niesprawności. W każdej chwili można zapisać w chmurze również inne dane aplikacji, np. dane podłączonych czujników i aktuatorów. Na podstawie parametrów stanu można wnioskować także o innych wartościach, np. o aktualnych temperaturach oleju. Zostało to już potwierdzone w pierwszych próbach. Wykryte w ten sposób starzenie się oleju można wykorzystać dla potrzeb konserwacji prognostycznej. NORD na bieżąco rozwija tę i inne koncepcje związane z platformą Industry 4.0 i już od pewnego czasu oferuje m.in. gotowe do użycia ekonomiczne rozwiązania w zakresie monitorowania stanu na bazie wirtualnych czujników.

NORD prezentuje te aplikacje i innowacyjne produkty na Targach Hanowerskich 2017 w hali 15 na stoisku H31.