Wiadomości –

Jakie są wyzwania digitalizacji?

W jaki sposób pracownicy są zaangażowani w sprawę digitalizacji? Co należy zrobić dla złagodzenia obaw i aby optymalnie wykorzystać potencjał? Te kwestie poruszono na ostatniej konferencji roboczej zorganizowanej z inicjatywy pracowników HanseBelt. Firma NORD DRIVESYSTEMS, członek założyciel, wdrożyła już w swojej siedzibie program „Miejsce pracy przyszłości”.

news_hansebelt_nord_drivesystems

Bargteheide , 2017-08-08

Pracownicy wykonujący prace montażowe są tutaj wspomagani na przykład przez system Rzeczywistości Rozszerzonej i animacje 3D, a nawet mogą realizować kompletację zamówień za pomocą sterowania głosem. Dzięki tym środkom, firma NORD DRIVESYSTEMS planuje nadal podnosić jakość i wydajność produkcji – celem jest eliminacja wszystkich błędów. Stanowisko pracy przyszłości jest tylko jednym z przykładów tzw. transformacji cyfrowej, którą zajmuje się obecnie wiele firm. Podczas konferencji roboczej, która odbyła się w Lubece na początku lipca członkowie inicjatywy pracowników HanseBelt dyskutowali, w jaki sposób taka transformacja może przynieść sukces. Jednym z głównych spostrzeżeń była konieczność wzrostu świadomości czynnika ludzkiego w transformacji cyfrowej. Potrzebne są szczególne umiejętności społeczne w działach zarządzania, tak aby pracownicy mogli odczuwać, że ich obawy i troski są traktowane poważnie. W kilku panelach roboczych uczestnicy konferencji objaśnili sposoby i środki włączenia pracowników w proces zmian. „Ogromne zainteresowanie konferencją pokazało, że digitalizacja procesów produkcyjnych jest ważną sprawą,” podsumował Jan-Willem-Roes, szef grupy roboczej „Kultura korporacyjna” w HanseBelt.

Dowiedz się więcej