Wiadomości –

Sterowanie pompą za pomocą przetwornicy częstotliwości NORD w wbudowanym sterownikiem PLC

Jedna z wielu możliwości wykorzystania funkcjonalności wbudowanego sterownika PLC.

Wieliczka , 2017-08-09

Głównym zadaniem układu jest dążenie do utrzymania zadanego ciśnienia w układzie. Wbudowany w przetwornicę częstotliwości sterownik PLC wykorzystuje m.in. regulator PID. Układ został wyposażony w dwie dodatkowe funkcję:

- sleep – przy braku odbioru cieczy, prędkość obrotowa spada do Vmin, po zaprogramowanym czasie pompa wyłącza się,

- cut – natychmiastowe zatrzymanie po osiągnięciu ciśnienia maksymalnego.

Wartość ciśnienia jest podawana do przetwornicy poprzez zewnętrzny czujnik ciśnienia. W przypadku awarii lub uszkodzenia przewodów czujnika na ekranie pojawia się informacja i układ zatrzymuje się.

Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego opisane funkcje " tutaj "