Wiadomości –

Inteligentne napędy firmy NORD - technologia napędów w drodze do standardu Industry 4.0

Koncepcje napędów zdecentralizowanych firmy NORD torują drogę dla ewolucji architektury sterowania od piramidy automatyzacji do inteligentnych sieci automatyki.

intelligent-drives-industry-4.0_2018

Bargteheide , 2018-03-21

„Nowoczesne inteligentne napędy stanowią kluczową technologię dla czwartej rewolucji przemysłowej, ponieważ umożliwiają skoordynowane działanie usieciowanych, zdecentralizowanych i autonomicznych procesów produkcyjnych. Ze sterownikiem programowalnym (PLC ), który jest zintegrowany z falownikiem NORD , właściwe dla danego zastosowania funkcje przy napędzie można efektywnie programować i parametryzować w ten sam sposób, jak inne funkcje falownika.

Pomimo, że ten element rozwoju technologicznego jest nadal w stadium początkowym, perspektywa postępu jest ukierunkowana na systemy cyber-fizyczne, które działają w sposób zdecentralizowany, niezależnie od indywidualnych producentów i w różnych lokalizacjach. Każda kombinacja sterowania, PLC i protokołów komunikacyjnych zapewnia przekazanie danych operacyjnych na odpowiedni poziom kontroli. Wówczas, poziom ERP kontroluje poziom lokalny w oparciu o znane dane lokalne. Zintegrowany sterownik PLC w przetwornicy częstotliwości NORDAC LINK jest idealnie dostosowany do tych autonomicznych scenariuszy.”