Wiadomości –

Napędy NORD przeszły pomyślnie serię testów według normy EN 50598-2Najwyższa efektywność układów według nowej normy Ecodesign

W najnowszej normie Ecodesign EN 50598-2 Unia Europejska ustala wymagania dla efektywności elektroniki napędów jak również kompletnych układów napędowych.

System Effizienz von Antriebssystemen gemäß EN 50598

Bargteheide , 2015-05-22

Zanim jakiekolwiek regulacje prawne wejdą w życie, firma NORD DRIVESYSTEMS już teraz przeprowadza testy i analizy numeryczne komponentów i układów produkowanych w swoich zakładach i dlatego może szybko udzielić szczegółowych informacji w odpowiedzi na wszelkie zapytania klientów dotyczące normy EN 50598-2. Przyszłe wymagania mogą być spełniane w sposób elastyczny. Norma określa klasy efektywności dla falowników i rozruszników silników: IE0 (duże straty), IE1 (wartości standardowe) i IE2 (straty znacznie poniżej wartości standardowych). Według takiego samego schematu efektywność układu jest klasyfikowana jako IES0, IES1 i IES2. Bieżące testy falowników NORD wykazały straty mocy znacznie poniżej wartości standardowych w normie EN 50598-2 zarówno dla samych falowników, jak i układów napędowych (PDS) łączących falowniki i silniki o wysokiej efektywności energetycznej. W rezultacie firma NORD jest zawsze zdolna w swoich układach osiągnąć efektywność nominalną o kategorii IES2.

NORD zawsze stosuje kompleksowe podejście, które uwzględnia cały układ napędowy. Wszystkie elementy – przekładnie, silniki, elektronika napędowa i inteligencja funkcjonalna są własnymi opracowaniami produkowanymi w fabrykach NORD, które czynią z firmy jednoźródłowego dostawcę kompletnych napędów dla ponad 100 gałęzi przemysłu. W trakcie 50 lat działalności firma zdobyła ogromna wiedzę praktyczną i szczegółową znajomość interakcji między wszystkimi elementami napędów. Efektywność układu według normy EN 50598-2 wyznacza się nie tylko dla mocy maksymalnej, lecz także przy ośmiu określonych wartościach obciążenia w różnych momentach obrotowych i prędkościach. Porzucając od dawna uznawaną koncepcję, norma nie uwzględnia percentyli sprawności energetycznej, lecz przyrostową stratę mocy w watach. Jedną z konsekwencji tego nowego podejścia jest to, że można teraz porównywać efektywność układu w scenariuszach napędu z silnikiem zatrzymanym i pod obciążeniem (np. zatrzymanie windy).