Wiadomości –

Nowe serce dla wszystkich przetwornic firmy NORD

Bargteheide – od dnia 1 października 2015 firma NORD DRIVESYSTEMS wyposaża standardowo przetwornice częstotliwości do montażu na silniku lub w szafie w nowe wydajne mikrokontrolery oraz nowe oprogramowanie.

Production of frequency inverters and motor starters at NORD Electronic Drivesystems, Aurich Produktion von Frequenzumrichtern und Motorstartern bei NORD Electronic Drivesystems, Aurich

Bargteheide , 2015-09-01

Dostosowana architektura pozwala przetwonicom stosowanym dotychczas na silnikach asynchronicznych także na regulację silników synchronicznych. Staje się to coraz ważniejsze szczególnie w kontekście rozwoju silników o klasie sprawności IE4. Nawet bez sprzężenia zwrotnego z enkodera możliwe jest wykonywanie bardzo dynamicznych zadań napędowych. Dzięki temu na przykład klienci, którzy dotychczas korzystali z silników IE3 z enkoderem, mogą poprzez przejście na silniki IE4 bez enkoderów zaoszczędzić energię i koszty. Przetwornice nowej generacji firmy NORD przejęły ponadto funkcje sterowania SPS związane z napędem. Może to znacznie odciążyć zewnętrzne układy sterowania - można między innymi całkowicie zrezygnować z dotychczas niezbędnych dodatkowych małych sterowników. Przetwornice wspomagają niezależne od producenta bloki funkcyjne sterowania ruchem w standardzie PLCopen. Można je dowolnie programować w „tekście struktutyzowanym“ lub „liście instrukcji“ wg IEC 61131-3. Zmniejsza to kompleksowość opracowywania aplikacji i redukuje związane z tym koszty. Funkcje napędowe charakterystyczne dla danego klienta można zrealizować przy pomocy sterowania SPS przetwornicy bez specjalnego dla danej aplikacji oprogramowania firmowego, dzięki czemu nie jest także konieczna kosztochłonna weryfikacja i walidacja.