Wiadomości –

NORD i jego nowe produkty u progu 4 Rewolucji Przemysłowej

Przemysł 4.0, Internet Rzeczy, 4 Rewolucja Przemysłowa – to hasła które od czasu ich ogłoszenia w 2011 coraz częściej słyszy się w środowisku przemysłowym ale i nie tylko. Z czym tak naprawdę mamy do czynienia?

Wieliczka , 2016-05-24

Historycznie najłatwiej wskazać czasy pierwszej rewolucji przemysłowej, czyli okres gdy praca człowieka zaczęła być wspomagana energią wody i pary. Był to pierwszy w historii skok cywilizacyjny ludzkości w zakresie zdolności wytwarzania dóbr. Wkrótce po tym nastała era elektryczności, która jaszcze bardziej wpłynęła na wydajność produkcji ale i przyczyniła się do wzrostu komfortu życia i dała podstawę dla rozwoju telekomunikacji. Czas nastania trzeciej rewolucji przemysłowej nie jest już tak wyrazisty, ale po chwili zastanowienia nie sposób powiedzieć gdzie znajdowałaby się dziś ludzkość gdyby nie rozwój techniki cyfrowej i elektronicznych metod obliczeniowych. Od wielu już lat technika cyfrowa związana jest mocno z każdą dziedziną życia człowieka ,nie tylko z przemysłem. Gdzie więc leży granica między rewolucją przemysłową 3 i 4? W typowym sterowaniu cyfrowym rewolucji 3 cyfrowe przetwarzanie sygnałów przyczyniło się do uproszczenia procesów ściśle związanych z produkcją. Z czasem jednak stopniowo pojawiały się potrzeby związane z planowaniem produkcji, obiegiem dokumentów, planowaniem zasobów, zagadnieniami bezpieczeństwa procesów produkcyjnych i całym szeregiem czynników które wpływają na produktywność. Wspólnym mianownikiem tych wszystkich działań jest szeroko rozumiana wymiana informacji. Z 6 aspektów charakterystycznych dla 4 rewolucji przemysłowej trzy wydają się najistotniejsze – są to: komunikacja wzajemna, przepływ danych w czasie rzeczywistym i efektywność wprowadzania zmian w procesie produkcyjnym. Z punktu widzenia techniki napędowej od kilku lat obserwuje się dość powszechny trend związany z decentralizacją systemu. Zamiast centralnych szaf elektrycznych zawierających elementy sterujące napędami, elementy te integruje się z silnikami i rozprasza na obiekcie. Daje to bezsprzeczne zalety w zakresie czasu i złożoności budowy systemu, zgodności elektromagnetycznej i przede wszystkim kosztów. W tym zakresie NORD jest postrzegany jako jedna z dwóch firm wiodących w zakresie wdrożenia zdecentralizowanej techniki napędowej. Podobne trendy zaczyna się obserwować w zakresie sterowania i przetwarzania sygnałów. Do niedawna centralny sterownik zbierał i przetwarzał sygnały z czujników z całego obszaru sterowania. Później sygnały zaczęto przenosić sieciowo z użyciem funkcjonalności rozproszonych napędów sterowanych sieciowo. Obecnie dąży się do tego, aby część sygnałów przetwarzać lokalnie wykorzystując rozproszoną moc obliczeniową zintegrowaną w napędach.

Tutaj ponownie do gry wkracza firma NORD oferując w zmodernizowanych seriach falowników serii SK 500E, SK180E oraz SK 200E funkcjonalność PLC. Mamy więc możliwość lokalnego przetwarzania sygnałów cyfrowych i wymiany ich z centralnym komputerem lub sąsiadującymi napędami. Mamy też możliwość podniesienia niezawodności systemu na okoliczność przerw w komunikacji z komputerem głównym. Od teraz w przypadku przerwy komunikacji lub awarii centralnego komputera systemu lokalne napędy mogą kontynuować proces technologiczny. Tym samym NORD wpisuje się w założenia koncepcji Przemysł 4.0 gdzie szczególny nacisk kładzie się na bezpieczeństwo i redundantność systemu, a przede wszystkim na efektywne wykorzystanie zasobów.

Inne wykorzystanie dostępnych zasobów nowych produktów NORD to również możliwość budowy uproszczonych w budowie samodzielnych maszyn. Wokół nas istnieje szereg złożonych działających autonomicznie maszyn. Od sprzętu AGD jak zmywarki i pralki po przemysłowe mieszalniki. Często urządzenia te posiadają szereg funkcji programowalnych które realizuje odrębny sterownik. A nic nie stoi na przeszkodzie, aby do tego celu wykorzystać istniejący w maszynie falownik. Maszyna ulega uproszczeniu i obniża się koszt jej produkcji. Dodatkowo panel operatorski falownika może realizować dowolnie kształtowaną funkcję interfejsu użytkownika (tzw. HMI).