Wiadomości –

NORD Napędy na Targach Symas i Maintenance (stoisko A60)

Nord Napędy zaprasza do odwiedzenia swojego stoiska na Międzynarodowych Targach Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych - SyMas 2016 w dniach 5-6 października 2016 w Krakowie. Równolegle z Targami SyMas odbędą się Międzynarodowe Targi Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji Maintenance.

Kraków , 2016-08-31

Targi SyMas to jedyne w swoim rodzaju spotkanie w Polsce majàce na celu przedstawienie w sposób kompleksowy technologii zwiàzanych z przetwarzaniem, przeładunkiem, transportem, magazynowaniem, obróbkà, sortowaniem, filtrowaniem, separacjà, mieleniem i pakowaniem proszków, granulatów, kruszyw i innych szeroko poj ́tych materiałów sypkich i masowych. Poprzednia edycja targów zgromadziła najlepszych specjalistów z ponad 170 firm z 15 krajów, m.in. z Polski, Niemiec, Czech, Belgii, Włoch i Holandii