Fabryka w Nowej Soli

NORD_Polen

NORD Napędy Zakłady Produkcyjne w Nowej Soli należą do najnowocześniejszych fabryk koncernu Getriebebau NORD. Polska fabryka produku¬je wały i koła zębate oraz prowadzi montaż i serwis napędów. Polska już dzisiaj należy do jednych z najważniejszych nabywców napędów NORD, dlatego też większa część tych produktów przeznaczona jest bezpośrednio na rynek polski.

W roku 2005 podjęte zostały prace budowlane, natomiast początek produkcji datowany jest na dzień 01.10.2006. Oficjalne otwarcie firmy nastąpiło 28 września 2007 roku. W początkowej fazie zatrudnienie znalazło 20 pracowników, zaś na dzień 01 grudnia 2009 r. firma zatrudnia już 89 pracowników.

Całkowita powierzchnia przekracza 9000 m2, a w skład zakładu wchodzi obecnie hala produkcyjna, pomieszczenia magazynowe i biurowe. Główna hala produkcyjna o powierzchni ok. 7000 m2 i wysokości użytkowej 7m posiada również pomieszczenia biurowe, warsztat oraz pomieszczenie zapasowe a także wydzielone powierzchnie magazynowe oraz lakiernię. W drugiej hali o powierzchni 1500 m2 zlokalizowano główną część magazynową z niewielką przestrzenią produkcyjną, strefę dostaw materiałów do produkcji, jak również strefę spedycji gotowego produktu. W hali tej wydzielono również pomieszczenie techniczne tj. trafostacja, magazyn oleju, strefę dostaw materiału do produkcji oraz strefę spedycji produktów gotowych. Oprócz hal wybudowano również piętrowy budynek biurowo - socjalny o łącznej powierzchni 655 m2. Na parterze zlokalizowano hall, sekretariat oraz salą konferencyjną a także szatnię i łazienki dla pracowników. Na piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe oraz stołówka. Plany rozwojowe firmy zakładają rozbudowę zakładu o kolejne 2 hale produkcyjne w związku z czym zatrudnienie w firmie miałoby osiągnąć poziom 400 pracowników.

Nord Napędy Zakłady Produkcyjne 6

Park maszynowy

Park maszynowy jest przykładem najnowocześniejszej technologii, większość maszyn wyposażona jest w automatyczne podajniki mate¬riału surowego i odbiór gotowych części. Od obsługujących je pracowników wymagana jest nie tylko wiedza w zakresie obróbki mechanicznej metalu, ale także informacje z zakresu informatyki, dlatego też cały czas przechodzą oni intensywne szkolenie z zakresu obsługi i programowania maszyn sterowanych cyfrowo. W firmie wyróżnia się dwa działy produkcyjne – „Obróbkę Mechaniczną” - zajmującą się produkcją wałów i kół zębatych i „Montaż” gdzie następuje kompleksowe składanie jednostek napędowych. Gotowe produkty trafiają do oddziałów grupy NORD lub bezpośrednio do klienta. W zakładzie znajduje się także dział serwisu.

Na dziale Obróbki Mechanicznej produkowane są wały i koła zębate przy wykorzystaniu specjalistycznych tokarek i frezarek sterowanych numerycznie.

Nord Napędy Zakłady Produkcyjne 3

Ogólna charakterystyka działu Montażu

Firma Nord Napędy Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. montuje następujące rodzaje napędów: walcowe, walcowe w korpusie płaskim, walcowo–stożkowe, walcowo-ślimakowe a także typy Nordblock, Standard i Universal. Dział wykorzystuje standardowe stanowiska montażowe oraz zautomatyzowaną linię montażową Copelli służącą do przedmontażu części składowych napędu w jednym ruchu roboczym w wyniku czego następuje częściowe zmontowanie reduktorów walcowych typu standard. Stanowiska montażowe składają się z prasy hydraulicznej, stołu monterskiego i stanowiska kontrolnego i przystosowane są różnych typów napędów. Stacja kontroli przekładni umożliwia sprawdzanie pracy napędu oraz poziomu hałasu reduktora. Reduktor jest tu podłączany do urządzenia wyposażonego w stół elektromagnetyczny z zamontowanym sprzęgłem.

Przykładowy proces montażu na stole 7200 – SK 32 wygląda następująco. Przy stanowisku monter sprawdza wszystkie części z listą materiałową, która znajduje się w zleceniu. Następnie dokonywany jest przedmontaż, wizualna ocena części i przedmuchanie części sprężonym powietrzem. W skład reduktora wchodzą: koła zębate, wałki zębate, łożyska, tuleja dystansowa, wał wyjściowy, kliny, simeringi, pokrywy zamykające, pierścienie zabezpieczające, silnik elektryczny i uszczelka. Do korpusu wkręca się korki w otwory olejowe. Tak przygotowany korpus zakłada się na prasę hydrauliczną. Na wałek zębaty zaciskane jest łożysko i wbijany klin, całość umiejscawia się w korpusie, gdzie następnie zakładane jest koło czynne poprzez zaciśnięcie prasą hydrauliczną. W kolejnych etapach na koło zakładana jest podkładka dystansowa i zaciskane jest drugie łożysko. Wał wyjściowy z założonym drugim łożyskiem, tuleją dystansową i nabitymi klinami montuje się w korpusie, zakłada koło bierne i zaciska na prasie hydraulicznej. Na wszystkie zamontowane elementy zapinany jest pierścień zabezpieczający. Następnie na łożysko nakładany jest smar, simeringi i pokrywy zabezpieczające. Do zmontowanego reduktora montowany jest silnik elektryczny, a przekładnia wypełniana jest olejem. Po wykonaniu wszystkich prac i sprawdzeniu działania, prędkości i głośności napędu jednostka transportowana jest do lakierni.

Nord Napędy Zakłady Produkcyjne 2

Ogólna charakterystyka Działu Obróbki Mechanicznej

W dziale Obróbki Mechanicznej produkuje się następujące części z dostarczanych „surówek”: wały silnikowe, ślimaki, koła zębate, wałki zębate oraz ślimacznice. Zakład w Nowej Soli wyposażony jest w najnowocześniejsze specjalistyczne, sterowane numerycznie tokarki i frezarki.

Serwis i regeneracja Napędów

W firmie NORD Napędy Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. wyodrębniona została komórka serwisu, która wykonuje naprawy, jak również prowadzi bieżący serwis napędów. W ramach serwisu diagnozuje się powód uszkodzenia jednostki i następnie usuwa się przyczynę uniemożliwiającą prawidłowe funkcjonowanie napędu. Serwis świadczy całościową usługę naprawy, natomiast w przypadku braku możliwości regeneracji uszkodzonej części składowej jednostki, wymienia uszkodzone komponenty na nowe. Komórka serwisu wyposażona jest m.in. prasę o nacisku 200 ton i rozmieszczeniu prześwit o szerokości 1200mm i wysokości 650mm. Prasa umożliwia demontaż średniej wielkości napędów.

Filozofia Kaizen jako instrument zarządzania

W styczniu 2009 r. w firmie Nord Napędy Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. w Nowej Soli rozpoczęto wdrażanie filozofii Kaizen. Fundament filozofii oparty został o program 5S, gdzie realizowane są poszczególne kroki programu zmierzające w głównej mierze do usprawnienia wykonywanej pracy, redukcji zbędnych kosztów, szybkiej dostawy produktów do klienta, poprawy bezpieczeństwa, jak również znacznej poprawy jakości wykonywanych wyrobów. W ramach filozofii Kaizen pracownicy podczas rozmów grupowych wysuwają szereg propozycji, które zmierzają do optymalizacji procesów produkcyjnych. Dotychczasowe zmiany jakie powstały w przeciągu 2009 r. świadczą o bardzo dużym powodzeniu tego komponentu zarządzania produkcją. Wprowadzone rozwiązania niewątpliwie przyczyniły się do poprawy jakości wykonywanych produktów, jak również przyspieszyły czas dostawy montowanych jednostek. Korzyści wdrożenia Kaizen są wymierne, gdyż wszystkie wprowadzone pomysły wywodzą się od pracowników, którzy bezpośrednio przyczyniają się do ich powstania. Taki element działań jest bardzo korzystny, ponieważ pracownicy odpowiedzialni bezpośrednio za proces produkcji są w stanie zauważyć nawet najdrobniejsze potrzeby zmian.

Nord Napędy Zakłady Produkcyjne 5

Kontrola jakości

W dziale kontroli jakości znajdują się specjalistyczne maszyny pomiarowe, które służą do bardzo precyzyjnego pomiaru wyprodukowanych części. Dzięki wyposażeniu w maszynę współrzędnościową 3D, maszynę do pomiaru zębów w kołach, wałkach zębatych i w ślimacznicach oraz wszelkie ręczne przyrządy pomiarowe, możliwa jest bardzo szczegółowa, wieloetapowa kontrola jakości. Zakład w Nowej Soli po przejściu audytu otrzymał certyfikat wykazujący że stosowany system zarządzania jakością spełnia wymagania normy ISO 9001:2008.

Zastosowane urządzenia, system zarządzania fabryką, odpowiednio przeszkolony czynią zakład w Nowej Soli jednym z najnowocześniejszych i najsprawniej działających na naszym rynku.

Nord Napędy Zakłady Produkcyjne sp. z o.o.
Ul. Inżynierska 4
PL-67-100 Nowa Sól
GPS: N 51° 50' 13", E 15° 42' 04"

Telefon: +48-68 4557800
Fax: +48-68 4557818