Silniki IE2

Zużycie energii elektrycznej przez jednosteki napędowe

IE1, IE2, IE3, IE4 motor app IE1, IE2, IE3, IE4 Motor APP

W zastosowaniach przemysłowych, napędy elektryczne są odpowiedzialne za konsumpcję 30% do 40% energii elektrycznej. Optymalizacja sprawności całego układu napędowego, w tym aplikacji / procesu stanowi przedmiot wart uwagi – potencjalnie jest możliwość odzyskania 30% do 60% .

International Standard Internationaler Standard

Country regulations for energy efficiency on drive solutions Ländervorschriften zur Energieeffizienz bei Antriebslösungen

Przejście na IE3 od 1 stycznia 2017 r. Energooszczędne silniki NORD do użytku globalnego

Transition_to_IE3_m700

Od 1 stycznia 2017 r. Wymagania dotyczące wydajności silników elektrycznych w Unii Europejskiej są zaostrzone zgodnie z rozporządzeniem (WE) 640/2009 wdrażającym dyrektywę w sprawie ekoprojektu 2009/125 / WE.