IEC 60034-30

Światowy standard definicji klas energetycznych

Obecnie istnieją różne standardy sprawności dla silników asynchronicznych w różnych regionach i krajach na całym świecie. Istnieją również znaczne różnice, co do formy, tj. rekomendacji lub regulacji ustawowych. Oprócz różnych norm i przepisów dla klas sprawności istnieje wiele odmiennych metod badawczych w celu określenia sprawności. Dlatego też międzynarodowe porównania poszczególnych klas sprawności są niezwykle trudne, a certyfikacjia silników dla poszczególnych rynków jest również bardzo droga.

Z tego powodu, IEC opracowało nowy standard, który ma na celu zharmonizowanie klasy sprawności na całym świecie. Nowy standard IEC 60034-30-1:2014 ma na celu zastąpienie rozmaitych systemów krajowych. W tym samym czasie, wraz ze standardem 60034-2-1:2007 IEC, wrowadzona została nowa procedura pomiaru sprawności, co również przyczynia się do międzynarodowej harmonizacji.

Z powodu tych wymogów prawnych, nie tylko użytkownicy są zmuszeni do korzystania z napędów energooszczędnych, ale i producenci są zobowiązani do produkowania jednostek o optymalnej sprawności. Jednocześnie powoduje to znaczne koszty i jest znaczacym wyzwaniem logistycznym.

International Standard Internationaler Standard

IEC 60034-30-1:2014

    Pobierz normę IEC 60034-30-1:2014 bezpośrednio z International Electrotechnical Commission. W oparciu o najnowsze międzynarodowe standardy NORD przygotował silniki IE2.