Ustawowe daty wdrożenia i dostępność
silników NORD IE2 / IE3

Kraj Klasa sprawności Ustawowa data wdrożenia Dostępność NORD
Europa IE2 Czerwiec 2011 dostępne
Europa IE3 2015/2017 dostępne
Switzerland IE2 2011 dostępne
USA Premium (IE3) Grudzień 2010 dostępne
Kanada Premium (IE3) Grudzień 2010 dostępne
Brazylia Alto Redimento (IE2) Grudzień 2009 dostępne
Chiny Grade 2 (IE2) Lipiec 2011 dostępne
Korea MEPS (IE2) Styczeń 2010 dostępne
Australia MEPS (IE2) 2006 dostępne
Meksyk MEPS (IE3) 2011 dostępne

Dla silników przewidzianych do pracy w rozszerzonym zakresie napięć, rozporządzenie wymaga, aby sprawność silnika zachowana była w całym deklarowanym zakresie napięć pracy. Dla silników o szerokim zakresie napięcia znamionowego (np. 220-240V) silnik musi więc osiągnąć wymaganą sprawność w całym zakresie (od 220 do 240V). Silniki NORD IE2 mają dostateczne rezerwy sprawności tak, aby spełnić wymogi dyrektywy.