TARTAKI

Rozwiązania o wysokiej mocy i wysokiej sprawności
do stosowania w przemyśle drzewnym

“Układy napędowe firmy NORD spełniają nasze wymagania znacznie lepiej aniżeli wyroby innych producentów napędów, także wsparcie techniczne ze strony tej firmy jest po prostu fantastyczne” – tak powiedział Brad Macaulay, dyrektor firmy VFM; nasz kanadyjski klient działający w przemyśle drzewnym.

wood

PRZENIEŚĆ - PRZEWIEŚĆ - USTAWIĆ

Napędy firmy NORD sterują 72-calową piłą.

Układy napędowe z zastosowaniem techniki zdecentralizowanego i zintegrowanego napędu.

Napędy firmy NORD mogą zostać przystosowane do specjalnych wymagań stawianych przez systemy stosowane w przemyśle drzewnym. Typowe systemy przenośnikowe i systemy magazynowe projektowane są modułowo i wymagają stosowania technologii napędu zdecentralizowanego i zintegrowanego. Jest to szczególnie istotne w przypadku przenośników rolkowych i w przypadku systemów odzysku magazynowego.

Przemieść i ustaw, to charakterystyka napędów z zastosowaniem Serwo technologii.

Serwo-technologia jest elementem kluczowym i rozwiązaniem automatyzacji, co coraz częściej jest niezbędne w przemyśle drzewnym. W centrach wiertniczych i obróbczych, dla osiągnięcia produkcji o maksymalnej wydajności często stosuje się krawędziowe maszyny obróbcze lub piły przesuwne. Serwo-technologia firmy NORD zawiera, silnik i reduktor tworzące jeden zespół. Zapewnia to wysoki poziom dynamiki a także wyższą jakość i sprawność. Ponadto, inteligentne Serwo-napędy z firmy Nord realizują zadania kontrolno-sterownicze w odniesieniu do napędów, poprzez zintegrowany system PLC czasu rzeczywistego.

saege
Przykład zastosowania: “latająca piła”.
Technika serwo-kontrolerów firmy NORD zapewnia realizowanie funkcji, które mogą być natychmiast wdrożone bez stosowania oprogramowania lecz jedynie prostego skonfigurowania. Niektóre przykłady zastosowań to podajniki materiałów i wyrównywacze elementów obrabianych. W takich zastosowaniach, oś piły latającej jest synchronizowana z ruchem elementu obrabianego. Zapewnia to doskonałą prostoliniowość cięcia nawet przy zmianie prędkości ruchu elementu obrabianego.

Szeroki zakres zastosowań i zgodność z ATEX.

Firma NORD zapewnia spełnianie wymagań norm ATEX zgodnie z Dyrektywami Europejskimi 94/9/EU i 99/92/EU dotyczącymi silników i przekładni. Przekładnie dla przemysłu drzewnego dostępne są we wszystkich stopniach ochrony aż do IP 67 i są w stanie pracować w szerokim zakresie temperatur otoczenia. Napędy firmy NORD nadają się do pracy w środowiskach materiałów o wysokim stopniu zagrożenia stwarzanym na przykład przez obecność pyłu drzewnego, wiórów i rozpuszczalników, co sprawia, iż zakres odnośnych wyrobów odpowiada prawie w sposób uniwersalny projektantom i użytkownikom działającym w przemyśle drzewnym.