KVALITET

S-KLASS I KVALITET OCH SERVICE

Kompromisslöst kvalitetstänkande, sakkunnig rådgivning och pålitlig service utgör basen i vår företagsfilosofi.

quality_produktion2

Kunden i centrum

Kundnytta och kundnöjdhet är våra viktigaste verksamhetsmål och utgör ledmotiv för vårt arbete. Kundens behov står alltid i centrum. Genom nära samarbete med planerare och konstruktörer, ingenjörer och tekniker på användarsidan skapas skräddarsydda lösningar som som är de mest effektiva och ekonomiska för kunden. Våra utvecklings- och försäljningsingenjörer tar ansvar för varje projekt tills den bästa lösningen har hittats, installerats och framgångsrikt implementerats hos kunden.

Kvalitetsnormer räcker inte för oss

Nords drivkomponenter är utformade enligt DIN 3990, NIEMANN, samt AGMA. Certifieringen enligt DIN ISO 9001 visar tydligt att vi tillämpar vår kvalitetshantering på ett konsekvent sätt. Inom temat ”explosionsfarliga områden” låg vi t.o.m. före lagstiftningen. Redan på ett tidigt stadium utformade vi dessutom hela produktprogrammet konsekvent efter den aktuella ATEX-normen. Men det här räcker inte för oss.

Nords kvalitet är unik

Nords drivlösningar är utformade med högsta precision och har anpassats för användning inom krävande tillämpningar. Vi investerar hela tiden i de modernaste produktionssystemen för att säkra vår kvalitetsstandard. Endast material och standarddelar av hög kvalitet används i tillverkningsprocessen - men först efter noggranna kontroller av kvalitet, struktur och hållfasthet. Varje tillverkningssteg åtföljs av hårda kvalitetskontroller. Resultatet är grundligt testad, praktisk funktionalitet och driftsäkerhet som du kan lita på.

Service utan när eller men

Vår service är inte begränsad till vår 24-timmars hotline. Över hela världen finns våra specialister som kan ge sakkunnig rådgivning, kortast möjliga leveranstider samt en direkt och pålitlig service som anpassas efter kundernas önskemål. Vi erbjuder service som passar alla krav under produktens livscykel: från förebyggande underhåll, reservdels- och reparationsservice eller snabb montering till hantering av störningar, transportlogistik och moderniseringstjänster. Vi står vid din sida - även efter att vår drivteknik har installerats.

Specialistinformation, service- och utbildningsverktyg

För att hjälpa dig att planera och implementera ny drivteknik på ett effektivt sätt, finns inte bara vår personal, utan också ett antal serviceverktyg online och på cd-rom. Genom särskilda utbildningsprogram får våra medarbetare utbildning om senaste nytt på tekniksidan - så att de sedan kan hjälpa dig som kund att implementera och programmera sin systemteknik. Genom vårt magasin NORD GLOBAL får du dessutom löpande aktuell information om branschen liksom om produkter och system.