Nyheter –

Smarta frekvensomriktare som själva kan rensa blockeringar

NORD DRIVESYSTEMS kommer att visa intelligenta frekvensomriktare med integrerad PLC kan själva utföra kontrollsekvenser på SPS IPC Drives exhibition i Nuremberg, Tyskland (hall 3, monter 218). Omriktarna kan på egen hand utföra styrsekvenser i olika applikationer.

plc_resolves_blockages_en

Bargteheide , 2016-11-30

Med flera olika sensorgränssnitt och omfattande funktioner för diagnostik och processtyrning kan de detektera hinder och blockeringar, och i de flesta fall på egen hand lösa problemet och återställa normal drift. Detta ger en bättre systemtillgänglighet och mindre behov av service. Om frekvensomriktaren lyckas rensa ett hinder, så som en blockering i ett rör, genom att upprepade gånger ändra motorns hastighet och riktning, återgår den automatiskt till normal drift. Om problemet trots det kvarstår kan omriktaren skicka en felsignal till styrnivå och eventuellt sätta igång en fallbackprocedur, så som till exempel att be andra enheter låsa upp en förbifart. Alla sådana åtgärder kan programmeras individuellt och specifikt för ett visst användningsområde. På så sätt får kunden ett system med självständiga och intelligenta maskiner så som till exempel sorterare, portionerings- och förpackningssystem, enskilda pumpar eller grupper av pumpar, krossmaskiner och skruvtransportörer. Samtidigt är en sådan självständig och intelligent omriktare helt och hållet integrerad i systemets alla automatiska nätverk. Enhetens PLC kan förbehandla enhets- och applikationsdata som sedan skickas till en styrenhet på högre nivå i olika syften så som till exempel diagnostik. NORD erbjuder mångsidig distribuerad drivelektronik med låga underhållskrav och mycket god elektromagnetisk kompatibilitet för synkrona och induktionsmotorer upp till 22 kW.