Nyheter –

Nya distribuerade drivenheter från NORD med enkla snabbkopplingar

NORD DRIVESYSTEMS lanserar snart en ny serie system för fältdistribution - NORDAC LINK. Dessa nya vektorstyrda frekvensomriktare och motorstartare befinner sig just nu i slutskedet av fälttestning och serieproduktion startar tidigt under 2017.

NORD_nordac_field_distribution_systems_sps_ipc_drive

Bargteheide , 2016-11-22

Drivenheterna har kodade snabbkopplingar för ström, kommunikation, sensorer och ställdon och erbjuder därmed snabb och säker installation och driftsättning. Med LED-lampor som tydligt visar kontakt-, drift- och signallägen kan operatören själv diagnosticera eventuella fel. Enheterna har även omkoppling mellan underhåll och styrning vilket underlättar service och systemkonfiguration. NORDAC LINK system är framtagna för att underlätta flexibel konfiguration och är därmed särskilt lämpade för transportörapplikationer men kan även användas i andra maskiner och system. Systemen har integrerade funktioner så som stöd för pulsgivare och bromsreglering, PI-reglering och sekvensstyrning via en integrerad PLC. Drivenheterna har en hög överbelastningskapacitet och möjliggör mycket noggrann och exakt styrning av både asynkron- och synkronmotorer och ger fullt vridmoment även vid noll rpm. Avancerade övervakningsfunktioner skyddar strömkällor, motorer och drivna maskiner. Strömförsörjning kan seriekopplas mellan drivenheterna vilket minskar kostnader för kabeldragning, särskilt i komplexa applikationer med hundratals drivaxlar.