Nyheter –

Smarta omriktare för lokal styrning – för både centraliserad och autonom drift

Frekvensomriktare från NORD DRIVESYSTEMS kan ta över styrningen lokalt vid kommunikationsavbrott med det centrala styrsystemet. Den inbyggda förprogrammerade PLC:n kan ta över kontrollen, sätta igång driftstopp eller fortsätta drift.

PLC hybrid control capability

Bargteheide , 2016-11-24

I processanläggningar kan detta undvika onödiga kostnader så som till exempel förstörda produkter eller stillestånd och i tillverkning kan produktionsflödet upprätthållas. NORDs intelligenta frekvensomriktare har flera olika gränssnitt som kan analysera och reagera på data från sensorer och ställdon och därmed säkerställa optimal integration i applikationen. Den autonoma styrfunktionen har så klart även andra användningsområden förutom att ta över vid kommunikationsfel. Användaren kan till exempel medvetet vilja byta till lokal styrning och för installation, testning och underhåll kan omriktarna även utrustas med omkopplare för manuellt val av driftriktning eller hastighetsstyrning. De inbyggda PLC-funktionerna programmeras med de textbaserade språken IEC 61131-3 "Structured Text" eller "Instruction List2. Programvaran NORD CON medföljer produkterna utan kostnad eller licensavgift.