Nyheter –

Stor framgång för NORD i Indien

NORD DRIVESYSTEMS har satsat EUR 600 000 på expansion av det indiska dotterbolaget NORD DRIVESYSTEMS Pvt. Ltd.’s i Pune. Investeringen har använts bland annat för att bygga en ny lokal serviceanläggning.

nord_investition_indien

Bargteheide , 2016-12-01

Fabriken i Indien har nu en 13 000 m² stor verkstad och kan hantera över 24 000 drivenheter om året. Sen 2005 har de levererat mer än 100 000 växelmotorer till hela Indien. Kunderna uppskattar särskilt de korta leveranstiderna och den snabba servicen. Den nya serviceanläggningen har ett starkt team med erfarna och högt utbildade tekniker som kommer att ha stor betydelse för företagets framgång och utveckling i framtiden. Man har dessutom börjat använda sig av servicebilar som kan utföra teknisk service, utbildning och rådgivning på plats hos kunden.