Nyheter –

Från och med 1 jan 2017 gäller EUs krav på energieffektivitet IE3 även mindre motorer. NORDs produkter uppfyller och överstiger redan dessa krav enligt EUs Ecodesign-direktiv.

Från och med januari 2017 gäller energieffektivitet IE3 för alla elmotorer mellan 0,75 kW och 375 kW. EU-direktivet (EC) 640/2009 (Ecodesign Directive 2009/125/EC) utökas då till att omfatta även de mindre motorstorlekarna.

IE3_requirements

Bargteheide , 2016-12-08

NORD DRIVESYSTEMS har redan sedan tidigt under 2016 erbjudit motorer med 0,12 kW och högre enligt effektivitetskraven i IEC 60034-30-1 IE3 och NEMA MG1 Premium Efficiency. Dessa enheter utgör majoriteten av de motorer som används idag och för att göra bytet till de nya effektivitetsklasserna enkelt för maskintillverkare har NORDs IE-motorer i stort sett samma dimensioner som IE2-modellerna. Dessutom erbjuder NORD motorer i effektivitetsklass IE4 och Super Premium Efficiency som är omriktarstyrda som standard för att uppnå ännu högre effektivitetsnivåer än de utsatta kraven. NORD har stor kunskap och erfarenhet av att välja rätt motorer och erbjuder vägledning och rådgivning runt om i hela världen, både för design av nya system men även för byte av komponenter till nya effektivitetsklasser.