Nyheter –

Växelmotorer i öknen

Kraven på den tekniska konstruktionen av ett stålverk är mycket hårda, och ännu hårdare om stålverket ska användas i den varma ökenstaden Bahrain. NORD DRIVESYSTEMS har utrustat en hel anläggning med robusta och slitstarka växelmotorer som har fungerat felfritt från första början.

SMS_Meer_Product_Steel.jpg

Bargteheide , 2017-03-22

Det nya profilvalsverket som anläggningsentreprenören SMS Meerhar byggt i Bahrain beräknas producera 600 000 ton stål per år. NORD DRIVESYSTEMS stod för leveransen av växelmotorer. Mer än 600 drivenheter levererades bara till rulltransportörerna och även tappväxlar för kedjetrasportörerna i kyllinjen och fyra industriväxlar med högt drivmoment som används för att justera in de tunga metallstyckena innan valsen. Växelmotorer i valsverk måste kunna tåla både korttids- och kontinuerlig drift med varierande belastningar och hastigheter, och även eventuella överbelastningar. Dessutom utsätts växelmotorerna för enorma belastningar vid den kontinuerliga accelerationen och decelerationen av malvalsarna som kan väga upp till 16 ton och flyttas framåt och bakåt genom hela valslinjen. NORD levererade därför särskilt robusta BLOCK-växelmotorer. Motorernas UNICASE-hus skyddar motorn mot höga axiala och radiala krafter och de är särskilt stabila under belastning. SMS Meer har använt sig av växelmotorer från NORD i över tio år av en god anledning. NORD kan uppfylla de krav som ställs på utrustning för stål- och metallindustrin och kan leverera utrustning anpassad till just stålverk, från rulltransportörer, kyl- och skärlinje till drift av stöpsleven och mycket mer.