Nyheter –

Drivdata i molnet

NORD erbjuder nu lösningar för IoT-baserad utrustning för att göra drivdata tillgänglig i realtid i molnet. Alla drivaxlar kan övervakas från varsomhelst i världen med en internetuppkoppling.

nord_news_iot_drive_data_cloud

Bargteheide , 2017-06-05

Konceptet testades först på testcentret på NORDs huvudkontor. Där har det genomgått noggranna tester och har visat sig fungera väl i drivnätverk med vanliga gränssnitt och komponenter. Frekvensomriktare och motorstartare som styrs via Profinet skickar sin data i realtid i form av UDP-paket på samma busslinje utan att störa den vanliga styrkommunikationen.

Drivenheterna skickar data om sin strömförbrukning, hastighet och spänning tillsammans med ett statusord. All information skickas genom en Siemens PLC och sedan vidare till en IoT gateway och vidare till molnet. Statusdata kan sen analyseras för energiprofilering, komponenteffektivisering eller fjärrunderhåll. Alla eventuella överbelastningar och fel visas också. Drivenheterna kan även skicka annan applikationsdata till molnet, så som till exempel data från anslutna sensorer eller ställdon. Andra användbara parametrar kan härledas från tillgänglig statusdata, så som till exempel oljetemperatur, något som visade sig fungera bra i NORDs initiala tester. Sådan data kan användas för att hålla koll på när smörjmedlet börjar bli gammalt och behöver bytas eller annat förebyggande underhåll. NORD fortsätter att arbeta med att förbättra och utveckla koncept för IoT och Smart Factory. En av NORDs nya drivlösningar som redan har funnits tillgänglig under en tid är ekonomisk tillståndsövervakning baserat på virtuella sensorer. NORD kommer att presentera dessa applikationer tillsammans med andra produktinnovationer på Hannovermässan 2017 i Hall 15, Monter H31.