Nyheter –

Digitalisering på arbetsplatsen

Vad tycker dina anställda om digitalisering på jobbet? Vad kan man göra för att minska motståndet mot digitalisering och dra nytta av dess fördelar? Dessa frågor diskuterades under den senaste HanseBelt employers’ initiative jobbkonferens. NORD DRIVESYSTEMS som är grundande medlem i HanseBelt employers' initiative har redan implementerat "framtidens arbetsplats" på sitt huvudkontor.

news_hansebelt_nord_drivesystems

Bargteheide , 2017-08-08

På framtidens arbetsplats hos NORD kan monteringspersonal använda sig av digitala lösningar så som till exempel Augmented Reality eller 3D-ritningar och plocka ihop beställningar med hjälp av röststyrning. På så sätt kan NORD DRIVESYSTEMS öka både sin kvalitet och effektivitet i produktionen med målet att eliminera alla felkällor. Framtidens arbetsplats är bara ett exempel på den så kallade digitaliseringen som många företag nu genomgår. På en konferens som hölls i Lübeck i juli i år diskuterade medlemmarna i HanseBelt employers’ initiative hur digitalisering kan vändas till framgång. En av de stora insikterna på konferensen var att det behövs mer fokus på den mänskliga komponenten i digitaliseringen. Det behövs bland annat bättre kompetens hos ledningen för att hantera och mildra personalens rädsla för digital förändring och att de tas på allvar. I flera workshops diskuterades olika sätt att få med anställda på tåget. "Det stora intresset för diskussionerna visar att digitalisering av produktionsprocesser är viktigt," säger Jan-Willem-Roes chef för HanseBelt arbetsgrupp "Corporate Culture".