Nyheter –

NORDAC FLEX -
Dynamisk positionering av växelmotorer

NORDs drivenheter som består av en växelmotor och en decentraliserad NORDAC FLEX SK 200E frekvensomriktare har en hög dynamisk prestanda, öppnar nya möjligheter för utvecklare och erbjuder kunder stora besparingar.

Energiesparende Getriebemotoren mit dezentraler Antriebstechnik SK 200E

Bargteheide , 2017-08-10

NORDs decentraliserade frekvensomriktare NORDAC FLEX SK 200E erbjuder dynamisk och noggrann styrning av asynkronmotorer. Omriktarna har skalbara funktioner och kan anpassas efter behov tack vare sin flexibla konfiguration. De är mycket enkla och smidiga att installera tack vare snabbkopplingar och parameteröverföring via EEPROM.

Det holländska företaget SYMACH Palletizers använder energibesparande växelmotorer och motormonterade frekvensomriktare från NORD DRIVESYSTEMS till sina palleteringsmaskiner. Omriktarfunktionen POSICON erbjuder mycket dynamisk positionering med maximal noggrannhet på ca. en hundradels motorvarv. Positionering utförs av ett kompakt omkodarsystem.