Nyheter –

Vi gratulerar NORD Portugal till 10 framgångsrika år

NORD DRIVESYSTEMS PTP, NORD DRIVESYSTEMs portugisiska dotterbolag firar 10 år i år. NORD är en ledande leverantör av mekanisk, elektrisk och elektronisk drivteknik.

news_nord_drivesystems_anniversary_jubilaeum_portugal

Bargteheide , 2017-09-14

NORD säljer drivteknik till tusentals kunder runt om i hela världen i mer än 100 olika branscher. NORD Portugal är en del av detta globala nätverk med internationella dotterbolag i 36 länder. Det portugisiska dotterbolaget startades 13 september 2007 i staden Oiã Aveiro i nordvästra Portugal och har en produktionsanläggning på 1000 m² och elva lokalt anställda som erbjuder kunderna tekniisk rådgivning och säljstöd. Förutom växelmotorer, motorer och industriväxlar omfattar produktutbudet frekvensomriktare för både central och distribuerad systemstyrning. Produkterna är framtagna med tanke på energieffektivitet och låga driftkostnader och miljöpåverkan. NORD vill tacka alla sina kunder i Portugal för förtroendet under de senaste tio åren. Vi ser fram emot ett lika bra om inte ännu bättre samarbete i framtiden.

NORD Portugal 10 år

  • Helhetsleverantör av drivlösningar
  • 1000 m² produktionsanläggning
  • Tillverkning, försäljning och service