Nyheter –

NORD testar elektromagnetisk kompatibilitet redan i prototypstadiet

NORD DRIVESYSTEMS utför omfattande egna tester av elektromagnetisk kompatibilitet tidigt i produktutvecklingen vilket spar tid vid CE-certifiering.

emv kabine bargteheide

Bargteheide , 2017-11-14

NORD utför omfattande tester av sina frekvensomriktare och motorstartare redan på prototypstadiet i ett särskilt rum avsett för elektromagnetiska tester vid huvudkontoret i Tyskland. Dessa tester dokumenteras noggrant och påskyndar processen för CE-certifiering. Testning av elektromagnetisk kompatibilitet fokuserar på två olika aspekter. Man testar först hur mycket elektromagnetisk strålning drivelektroniken avger och den ska inte överstiga angivna gränsvärden. Sen testar man hur känsliga produkterna är för störningar från andra elektromagnetiska källor. I det elektromagnetiska rummet kan NORD tidigt upptäcka eventuella problem och lösa dessa i god tid. Den senaste serien fältdistributionssystem, som omfattar våra nya omriktare i storlek 2 (5,5 och 7,5 kW) certifierades nyligen genom dessa tester och nya tester pågår redan.

Vi kan testa en produkts elektromagnetiska profil för produkten i sig eller i kombination med en motor. Det går även att testa specifika installationer och kombinationer av produkter enligt kunders förfrågningar. På så vis kan man kontrollera kretsar och installationer redan i teststadiet vilket sparar tid vid kommande myndighetsinspektioner. NORD utför även klimattester för att ta reda på hur produkterna reagerar på förändringar i kyla, värme, fukt och temperatur och för att komma fram till rätt temperaturintervall som sen kan övervakas.

Sammanfattning: NORDs elektromagnetiska tester

Tester inför CE-certifiering av drivelektronik

Tester:

  • frekvensomriktare upp till 160 k
  • motorstartare
  • tester av drivelektronik i kombination med motor
  • kan även testa kundspecifika system och installationer