Nyheter –

Virtuella sensorer för förebyggande underhåll och optimalt utnyttjande av resurser

NORD DRIVESYSTEMS håller på att utveckla kostnadseffektiva och pålitliga sensorfunktioner för tillståndsövervakning.

process data pump drive

Bargteheide , 2017-12-28

NORD håller för närvarande på att ta fram lösningar för helt mjukvarubaserade virtuella sensorer. Vi kommer nu att förklara konceptet med virtuella sensorer genom att förklara hur beräkning av oljelivslängd går till med hjälp av virtuella sensorer. Tekniken kräver inte anslutning av några externa sensorer eller andra enheter och ger drivtekniken möjlighet att själv beräkna intervall för inplanerat underhåll baserat på insamlad data. Den integrerade PLC:n utvärderar omfattande uppsättningar data baserat på ström, spänning och hastighet. Från denna data som finns insamlad i omriktaren kan drivenheten alltid beräkna rådande oljetemperatur. Med hjälp av produktspecifika egenskaper för smörjmedlet kan oljans åldrande bestämmas och därmed optimeras användningen av oljan. NORD har i tester validerat att PLCns beräknade oljetemperatur nästan exakt motsvarar den verkliga uppmätta temperaturen. NORD befinner sig nu i de sista stadierna i utvecklingen av denna produkt och håller för närvarande på att validera temperaturprofiler med olika belastningar. De virtuella funktionerna för förebyggande underhåll förväntas finnas i all drivelektronik från NORD med onboard PLC från och med sent 2018.

Sammanfattning: Virtuella sensorer för förebyggande underhåll

  • Funktion i frekvensomriktare med integrerad PLC
  • Beräkning av underhållsintervall kan:
  • minska driftkostnader
  • öka anläggningens tillgänglighet
  • Lansering: sent 2018
  • Sensorfunktionen är helt mjukvarubaserad och kräver inte anslutning av externa sensorer