Nyheter –

Industry 4.0 - Statusövervakning i molnet

NORD håller på att utveckla Industry 4.0-konceptet och kostnadseffektiva lösningar för statusövervakning av drivenheter baserat på virtuella sensorer. Lösningen kan visa drivenheternas statusdata in realtid i molnet.

nord_news_iot_drive_data_cloud

Bargteheide , 2018-02-06

I testcentret i Bargteheide har NORD testat webbaserad övervakning av drivaxlar i en nätverksbaserad struktur med standard gränssnitt och komponenter. Frekvensomriktare och motorstartare styrdes via Profinet i testet. Omriktarna överförde statusdata med hjälp av kommunikationsprotokollet UDP på samma busslina med lägre prioritet utan att störa styrkommunikationen.

"Alla data som kommer från växlarna angående förbrukning, hastighet, spänning och statusord tunnlas via en Siemens PLC och överförs sedan till en IoT gateway och in i molnet," säger Jörg Niermann från NORD. Det gör att feltillstånd och överbelastning av drivenheterna kan visualiseras och upptäckas. Statusdata kan även utvärderas för energihantering och fjärrunderhåll. "Med virtuella sensorer (vilket innebär förbehandling av intern statusdata) kan man hålla koll på oljans temperatur och beräkna oljans åldrande för förebyggande underhåll utan riktiga sensorer. Vi håller för närvarande på att utveckla lösningar för statusövervakning med virtuella sensorer i våra egna applikationstester", säger Niermann.

Video: Industry 4.0 drivlösningar