Nyheter –

Drivlösningar för flygplatsindustrin, en bransch som ständigt är i rörelse

NORD erbjuder kundanpassade lösningar, pålitlig teknik och global service och kan leverera optimala drivlösningar för flygplatsapplikationer. Effektivt, pålitligt och beprövat.

Airport_bagged

Bargteheide , 2018-04-10

Pålitlighet och driftsäkerhet är viktiga egenskaper för utrustning i baggagehanteringssystem. Går bara en enda systemkomponent sönder uppstår driftstopp och onödiga förseningar. NORD har stor kunskap och erfarenhet av drivsystem för flygplatser och levererar drivlösningar för ett stort antal baggagehanteringsapplikationer .

Alla NORDs systemkomponenter är noggrant matchade mot varandra för att säkerställa smidig och felfri drift. Växlarna är mycket robusta, tysta och har en väldigt lång livslängd. De är service-och underhållsvänliga vilket minskar stilleståndstider och ökar systemets effektivitet och tillgänglighet.

Pålitligheten och kostnadseffektiviteten av NORDs elektroniskt styrda drivenheter för transportörer har gynnat många flygplatser runt om i världen. Systemen har en stor flexibilitet med inkrementella komponenter med hög användarvänlighet. NORDs drivenheter har relativt höga drivhastigheter vilket krävs allt oftare på grund av ökade säkerhetskrav. NORDs mekatroniska drivsystem är baserade på en tvåstegs vinkelkuggväxel med låg vikt och hög effektivitet. I kombination med väggmonterade eller motormonterade frekvensomriktare bildar de effektiva drivsystem. NORD erbjuder även de kabelkopplingar som behövs samt gränssnitt till flera olika bussystem och dess mjukvara.

NORDs modulbaserade produktutbud minskar antalet varianter. Allt tillverkas in house i NORDs fabriker vilket minskar den totala driftkostnaden. LogiDrive är NORDs standardiserade högeffektiva drivlösningar särskilt anpassade för horisontella och lutande transportörer. LogiDrive består av en tvåstegs vinkelkuggväxel, en mycket energisparande IE4 synkronmotor och NORDAC LINK fiältdistribution vilket bildar ett perfekt matchat drivsystem för intralogistik och flygplatsapplikationer. IE4 synkronmotorer blir verkligen kostnadseffektiva i delbelastat läge eller vid medelhastighet vilket ofta förekommer på flygplatser.

Från design och driftsättning till service och underhåll erbjuder NORD stöd till sina kunder i alla projektets faser, och levererar högsta kvalitet som uppfyller internationella standarder. Tusentals drivenheter från NORD används redan överallt i världen så som på flygplatser i Manchester, Liverpool, Birmingham, Hamburg, Ottawa, Johannesburg och Taipei.

NORDs produkter och drivsystem är välkända i flygplatsbranschen av internationella konsulter och operatörer så som tyska German Airport Technology & Equipment (GATE) , USAs American Association of Airport Executives (AAAE) och International Association of Baggage System Companies (IABSC).

SAMMANFATTNING: NORDs drivlösningar för flygplatser

 • Systemlösningar särskilt anpassade för flygplatser
 • Undvik driftstopp med intelligent styrning
 • Snabb driftsättning
 • Plug & Play-system
 • Enkelt att underhålla och serva
 • Lägre kostnader över produktens hela livslängd
 • Standardiserat
 • Energibesparande
 • Projektsupport
 • Modulbaserat system för kompletta drivlösningar tillverkade i egen fabrik
 • Globalt NORD-nätverk