Nyheter –

Intelligenta drivenheter från NORD - Drivteknik på väg mot Industri 4.0

NORDs decentraliserade drivkoncept banar väg för en utveckling av styrarkitektur från automationspyramiden till intelligenta automatiserade nätverk.

intelligent-drives-industry-4.0_2018

Bargteheide , 2018-03-21

Moderna intelligenta drivenheter är en viktig teknisk komponent i den fjärde industriella revolutionen då de möjliggör samordnad drift av uppkopplade, nätverksbaserade, decentraliserade och autonoma produktionsprocesser. Med den integrerade PLC:n i NORDs frekvensomriktare kan applikationsspecifika funktioner i närheten av drivenheten effektivt programmeras och parameteriseras på samma sätt som andra omriktarfunktioner.

Även om denna industriella utveckling fortfarande är i sin linda ligger riktningen mot cyberfysiska decentraliserade system som fungerar tillsammans oberoende av tillverkare och över flera olika platser. Alla styrenheter, PLCs och kommunikationsprotokoll överför sina driftdata till relevant styrnivå. ERP-nivån styr sedan fältnivån baserat på kända fältdata. Den integrerade PLC:n i NORDAC LINK frekvensomriktare är en enhet som är perfekt lämpad för en sådan autonom konstellation.