Nyheter –

NORD växlade motorer för grustag och stenbrott - minskade kostnader med bättre effektivitet.

NorStone AG grustag i Tau i sydvästra Norge har nyligen bytt utrustning till nya robusta växelmotorer från NORD DRIVESYSTEMS. Detta har gett lägre inköpskostnader, bättre driftsäkerhet och processtillgänglighet, samt minskad energikonsumtion tack vare ökad effektivitet.

Getriebemotor als Antrieb für Förderbänder

Bargteheide , 2020-03-25

NorStone är Norges största producent av stenkross och grusprodukter. Så som i många grustag, stenbrott och liknande anläggningar drevs transportbanden i Taus grustag tidigare via axel- och remdrift. Sen bestämde sig HeidelbergCement AG för att byta till robusta växelmotorer från NORD , vilket har gett mycket bra resultat. Driftsäkerheten har ökat med 4,5 % på tre år. NORDs växelmotorer gav inte bara ökad driftsäkerhet och minskade kostnader och för underhåll. Även investeringskostnaderna för den nya utrustningen blev lägre.

"Genom att byta från kardanaxlar och remdrift till direktdrift från NORD DRIVESYSTEMS har vi fått mycket mindre slitage på transportbanden. Dessutom kan vatten och damm inte komma in i motorerna. Det är lätt att se fördelarna med kompakta, växlade motorer. Beslutet har visat sig vara helt rätt" säger Per Thu, produktionsansvarig på NorStone.