Nyheter –

Stenkoll på industriväxlar - NORDS funktioner för förebyggande underhåll visades på Hannovermässan

På Hannovermässan 2018 visade NORD fördelarna med förebyggande underhåll för service av industriväxlar. Visningen skedde live med två olika industriväxlar för att simulera olika drifttillstånd.

Hanover Fair 2018

Bargteheide , 2018-04-19

NORD använde en livepresentation för att visa på möjligheterna med digitalisering för drift och service av industriväxlarHannovermässan med hjälp av en funktionell modell med två MAXXDRIVETM industriväxlar med vibrations- och temperatursensorer. Simuleringen visade bland annat hur intelligenta, digitala uppkopplade system kan bidra till minskat antal oplanerade stillestånd, ökad tillgänglighet för både anläggning och maskiner samt ett ökat värde av utrustningen. Dessutom kan underhållskostnader minskas och service kan planeras enklare.

För förebyggande underhåll registreras ett referenstillstånd under en inlärningsfas baserat på kända komponentdata. Med intelligenta algoritmer kan ett drifttillstånd sen jämföras med referenstillståndet i realtid. Det gör att noggranna slutsatser kan dras angående tillståndet för alla växelns komponenter. Vid eventuella avvikelser utfärdas varningar automatiskt via molnet så att service kan planeras i god tid. Loggade och analyserade data finns alltid tillgängliga via webbgränssnittet. Systemets funktion kommer att visas för mässbesökare baserat på rullager med olika skadenivåer.