Nyheter –

Resurssparande drivkoncept: NORD DRIVESYSTEMS at IFAT 2018

Mellan 14:e och 18:e maj 2018 presenterade NORD DRIVESYSTEMS intelligenta och effektiva drivlösningar på IFAT, världens största och viktigaste fackmässa för vatten, avlopp och avfall.

Bargteheide , 2018-05-07

I NORDs monter visades uppkopplade, autonoma och skalbara drivenheter. De decentraliserade drivenheterna bildar master/slave-grupper som kommunicerar intelligent med varandra så att de kan övervaka och styra delar av anläggningen självständigt. Om en blockering inträffar kommer detta till exempel att upptäckas och lösas automatiskt om möjligt. Om inte, rapporteras felet till den centrala styrenheten och en uppkopplad reservenhet startas istället.

Dessutom visade NORD lösningar för lägesövervakning och förebyggande underhåll. Dessa funktioner är baserade på en PLC som är integrerad i frekvensomriktaren. Driv- och applikationsdata kan registreras och alla data från ställdon och sensorer kan utvärderas och hanteras.

Eftersom mässan är väldigt inriktad på hållbara lösningar visade NORD sina IE4 synkronmotorer med hög verkningsgrad samt intelligenta frekvensomriktare med nya enstegsväxlen NORDBLOC.1 och industriväxlarna MAXXDRIVE som nu har utökats med nya storlekar. NORD presenterade även sitt omfattande modulbaserade servicekoncept med många fina erbjudanden.

NORD höll ett antal presentationer med rubriker som "Effektiv och intelligent drivteknik för framtidssäkra pumpapplikationer" på mötesplatsen för pumpar i Hall B1.