Nyheter –

NORD tillhandahåller produktdata för EPLAN

NORD erbjuder produktmakros och tekniska och elektriska enhetsdata för sina elektroniska drivkomponenter i EPLAN-databasen.

NORD-Produktdaten in der EPLAN-Datenbank

Bargteheide , 2018-06-27

Tekniska och elektriska produktdata och produktmakros för NORDs elektroniska drivkomponenter finns nu i den webbaserade data-portalen EPLAN och kan användas av alla portalens medlemmar. EPLAN Electric P8 är en av de viktigaste mjukvarulösningarna för CAD-projekt. EPLAN P8 har nästan obegränsat med möjligheter för projektplanering, dokumentation och hantering av automationsprojekt. EPLAN P8 produktmakros finns för alla motorstartare och frekvensomriktare från NORDs serier SK135E, SK180E, SK200E och SK500E, samt för alla NORDs tillbehör till elektronisk drivteknik. Under rubriken "Dokumentation/Mjukvara" på NORDs hemsida finns även alla tillgängliga produktmakros för EPLAN P8 att ladda ner gratis.