Nyheter –

Skalbara omriktarfunktioner

Allt fler drivfunktioner kan nu tas över av egna styrfunktioner i mjuk- eller hårdvara i NORDs frekvensomriktare. Detta sparar pengar och minskar antalet varianter för olika sorters omriktare. Dessutom är de mycket enkla att använda med användarvänlig parameterisering som inte kräver avancerad programmeringskunskap.

Software to configurate freqency inverters - NORD CON Software zur Paramatrisierung von Frequenzumrichtern - NORD CON

Bargteheide , 2018-06-11

Nu kan till och med avancerade och komplicerade rörelsesekvenser enkelt programmeras och parametersättas med NORDs nya moderna drivteknik. Ett exempel på detta är Posicon, en mångsidigt applicerbar funktion som gör att omriktare självständigt kan styra positioneringsuppgifter. Med hjälp av en motormonterad stegvis omkodare och/eller en absolut omkodare kopplad till drivenheten kan policyn omvandla NORDs vanliga drivenheter till självständiga positionerande enheter.

Alla decentraliserade drivenheter från NORD har dessutom en integrerad PLC som gör det möjligt att programmera och köra mjukvarufunktioner och bearbeta styrfunktioner, analyser eller övervakningsfunktioner. Rörelsesekvenser kan även tilldelas motsvarande rörelsemoduler. Typiska funktioner, så som de PLC-inspirerade rörelsestyrningsmodulerna, kan enkelt tilldelas vid applikationsutveckling. För konfiguration kan du använda det NORDs kostnadsfria programmeringsverktyg NORD CON .