Nyheter –

Drivlösningar för reningsverk - ett rent nöje

I reningsverk är drivtekniken avgörande för pump- och fläktstationers tillgänglighet och effektivitet. NORD erbjuder flera branschoptimerade lösningar med hög drivsäkerhet, lång livslängd och stor kapacitet för radiella krafter.

Bargteheide , 2019-03-26

Felfri och säker drift är minst lika viktigt som hög verkningsgrad i ett reningsverk. För drivenheter som är i drift hela tiden är dessutom energiförbrukning en viktig faktor. Förutom luftningssystemen är det främst pumparna som förbrukar mest el i ett reningsverk. NORD DRIVESYSTEMS drivsystem består av energieffektiv motorteknik, nästan förlustfria växlar växlar och frekvensomriktare med energisparfunktioner, vilket ger optimal driftsäkerhet och kostnadseffektivitet. NORDs service- och underhållsvänliga drivenheter ger mindre stillestånd och ökar därmed hela anläggningens effektivitet och tillgänglighet.

Även under extrema förhållanden som ofta förekommer i reningsverk med mycket fukt, damm och smuts fungerar NORDs drivteknik utan problem med till exempel dubbla höljen, IP66-skyddade bromsar, förstärkt rostskydd med flera färgbeläggningar, överbelastningsskydd, axlar av rostfritt stål och förstärkta utgående axlar.