Nyheter –

Expansion av NORDs produktionsanläggning i Aurich

Under förra året byggdes NORDs produktionsanläggning och lagret i Aurich ut och en ny produktionslinje togs i bruk.

Bargteheide , 2018-06-25

Sen början av 80-talet har NORD DRIVESYSTEMS producerat elektronisk drivteknik i Aurich. Under årens lopp har produktionsanläggningen utökats i takt med NORDs växande produktportfölj. Lanseringen av NORDAC LINK fältdistribution under de senaste året har också krävt en utbyggnad av anläggningen. För att klara produktionen byggde man en helt ny produktionslinje. Anläggningen utökades med 400 kvadratmeter och lagret med 1 000. På så sätt har NORD kunnat bemöta den stora efterfrågan på drivlösningar med flexibel och decentraliserad installation. Med en så flexibel och automatiserad produktionsstruktur går det att till och med att producera en batchstorlek på 1 produkt.

NORDs produktionsanläggning i Aurich är idag 5 000 m2 stor och producerar mer än 100 000 enheter per år. 130 personer jobbar i anläggningen och produkterna omfattar drivteknik upp till 160 kW (omriktare, motorstartare och elektronik).