Nyheter –

Djupt nere på hög höjd: Industriväxlar från NORD lyckas i ett stort byggprojekt

I projektet ”Linthal 2015” har en underjordisk kammare för ett nytt pumpdrivet kraftverk byggtspå en höjd av 1 700 m – 600 m djupt inuti de schweiziska Alperna. Med en extrem lutning på 45 grader och en höjdskillnad på cirka 180 m transporterade transportbandsystem 500 ton schaktmassor per timme, dygnet runt. Transportbanden drevs med industriväxlar från NORD.

Bargteheide , 2019-04-01

Den centrala underjordiska kammaren är kärnan av det gigantiska grävprojektet. Det är en 150 m lång, 30 m bredd maskinkammare med en maximihöjd på 53 m samt separata transformatorvalv som är cirka 130 m långa, 20 m breda och 25 m höga. Grävarbeten för de två kamrarna utfördes kontinuerligt, d.v.s. dygnet runt i 3-skifts drift. Varje dag grävdes cirka 800 m³ sten ut från berget och nästan 2 445 000 m³ sten grävdes sammanlagt ut från båda kamrarna.

NORD industriväxlar användes för transportbandsystemen, som är geografiskt beläget i mitten av byggnadsprojektet ”Linthal 2015”. Två ”S-transportörer” transporterade 500 ton material per timme över en sträcka på cirka 260 m. Rivningsmassorna transporterades ned till ett krossverk. Detta transportband drevs med en industriväxel från NORD med bromsstyrning som samtidigt genererar el. Det andra transportbandet transporterade krossmaterialet upp till grustäkten där det förvarades fram till nästa bearbetning.

Det kontraktsmässiga anläggningstekniska företaget var mycket nöjd med NORDs produkter och tjänster . Särskilt berömd var den höga leveranskapaciteten: Från order till leverans gick bara tio veckor. Det mycket goda prisförhållandet, det optimala rådet och den höga kvaliteten på NORD-produkterna nämns också positivt.