Nyheter –

Robust växel för kraftfull omröring – drivlösningar från NORD med armerade lager

NORD DRIVESYSTEMS tillhandahåller tillförlitlig drivteknik med armerade lager och större lageravstånd för förädlingsindustrin. Detta säkerställer växlars maximala radiala och axiala lastförmåga och längre serviceliv.

Bargteheide , 2019-07-03

Det är vanligt att omrörare utövar större radiala och axiella laster på växlarna. NORD DRIVESYSTEMS levererar lösningar för specifika applikationer som har en högre effekt och verkningsgrad. Detta omfattar en omrörarversion (VL2 lager) med större lageravstånd och armerade lager samt en Drywell-version (VL3 lager) med ytterligare spillplåt för olja och läckage- eller oljevakt. Lageravståndet för lagren VL2 och VL3 är större tack vare tillbehöret. På så sätt undviks bytet till en större växel samt kostnader som ett sådant byte innebär. NORD erbjuder även avsiktligt överdimensionerade lager för användning i omrörare.