Nyheter –

El från solljus: Drivenheter från NORD möjliggör en CO2-neutral elkraftsframställning i Spanien

Solkraftverk utgör ett viktigt bidrag till klimatskyddet. . I kraftverket Gemasolar nära Fuentes de Andalucía i södra Spanien säkerställer robusta drivenheter från NORD DRIVESYSTEM att de gigantiska speglarna som samlar upp solenergi är rätt inställda.

Bargteheide , 2019-03-25

Solkraftverket är gigantiskt i sin storlek: I ett område på 185 hektar, finns 2650 så kallade heliostater anordnade runt ett torn. De 120 m2 speglarna har som uppgift att reflektera solstrålarna mot en absorbator som finns installerad uppe på tornet. Denna överför värme till smält salt som cirkulerar genom tornet. Vid tornets fot finns en värmeväxlare där det uppvärmda smälta saltet genererar ånga. Denna ånga driver en turbin som framställer 110 GWh elkraftsenergi per år - tillräckligt mycket för att försörja 30 000 hushåll med el. Tack vare detta reduceras CO2-utsläpp med cirka 40 000 ton per år.

För att driva de stora och tunga speglarna har kraftverkets operatör Torresol valt att använda de robusta och kraftfulla växelmotorerna NORDBLOC.1 från NORD DRIVESYSTEM som har en väldigt hög lastkapacitet. Växlarna är utrustade med extra stora lager som kan hantera högre laterala och axiella krafter än vanliga växelmotorer.

Var och en av de roterande och lutande heliostaterna drivs av två NORDBLOC.1-motorer av storlek 5. Var 20:e sekund justerar drivenheterna speglarnas position så att de ska vara riktade mot solen. Detta säkerställer att så mycket solljus som möjligt reflekteras mot tornet. Denna exakta justering är nödvändig eftersom vissa av speglarna ligger nästan en kilometer bort från tornet.

Om det finns mer värme tillgängligt än vad turbinen direkt kan omvandla, pumpas den överflödiga värmen till en lagringstank för att användas när solen inte lyser